Norwegian-English translation of kjøpesenter

Translation of the word kjøpesenter from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kjøpesenter in English

kjøpesenter
innkjøpnoun shopping mall, mall
Synonyms for kjøpesenter
Similar words

 
 

Wiki
Et kjøpesenter eller handlesenter er en samling av butikker på ett sted som markedsføres som en enhet under et eget navn. Butikkene i kjøpesentre er som oftest lokalisert i én bygning, eller i flere sammenbygde bygninger. I varmere strøk forekommer også utendørs kjøpesentre.

More examples
1.Den nye grønne aksen i bybildet kan senere forlenges til Akershus og Vippetangen slik at bydeler nord i sentrum knyttes til sjøen gjennom forretningsbebyggelse, kjøpesenter, torv og plasser til rekreasjon og kulturliv.
2.Det opprinnelige Sandnes Støperi på Lura ved Sandnes er blitt et av Norges største kjøpesentra, Kvadrat A / S. Mer interessant er det kanskje at Kvadrat er første norske kjøpesenter som ligger utenfor byområdene.
3.Eiksmarka Kjøpesenter utvides.
4.Hundrevis av Pekingborgere sto i kø foran et kjøpesenter i to netter og en dag efter at det var gjort kjent av kjøleskap ville bli å få kjøpt.
5.Onsdag eftermiddag arrangerer Oppsalspeiderne et slikt billøp fra parkeringsplassen på Oppsal kjøpesenter.
6.Samfunnshus, ungdomsklubb, transportmidler, kjøpesenter og slikt.
7.Vi regner med at et slikt stort kjøpesenter er aktuelt for alle som får en reisetid på mindre enn en halv time, sier disponent Elljan Rørnes.
8.Bak erstatningskravet finner vi en elektrisk forretning med et anslått bruttotap på 1 027 658 kroner, og to hoteller som krever respektive 3 mill. og 400 000 kr. En dyreforretning fremsetter krav på 126 583 kr., et kjøpesenter 592 146 kroner og en gullsmed 888 000 kr. Videre en møbelforretning som mener å ha hatt et bruttotap på 1 581 503 kr., en konfeksjonsforretning 1 504 000 kr. og en hanskeforretning 150 623 kr.
9.Da ØRN på forsommeren presenterte sine planer for utviklingen av Dal Næringsområde, ble det også fremlagt en skisse for et bilbransjesenter hvor flere bilforretninger skulle drive sin virksomhet under felles tak som i et stort kjøpesenter.
10.De foreninger som var representert under møtet var Majorstuen og Bogstadveien Næringsforening, Stortorvets og Sentrum Vel, Grünerløkken og Markveien Vel, Sandaker Kjøpesenter, Sentrumsforeningen, og Storgaten Vel.
11.De livsfarlige medikamentene som ble stjålet fra et legekontor i et kjøpesenter i Bergen i helgen, er kommet til rette.
12.Det gjelder planene for øvre og østre del av tomteområdet, som tenkes utnyttet til et kjøpesenter.
13.Det skal reises i tilknytning til planene om et kjøpesenter og parkeringsanlegg for 400 personbiler.
14.En slik innsnevring er blitt gjort i Langbølgen utenfor Lambertseter kjøpesenter, der det er to fortauer og langt bredere vei.
15.Et eksempel er Foss Jernstøperi, som nå er blitt et populært kjøpesenter.
16.Et godt eksempel er Norges Kooperative Landsforbund - NKL - som nå planlegger et større kjøpesenter på Langhus.
17.Kjøpmennene i Ski sentrum ser derfor ut til å vinne kampen om å beholde status som kjøpesenter for Folloregionen.
18.Med landets største kjøpesenter i sin midte og med stort innslag av innflyttere i en av landets tettest befolkede bydeler skulle vi likevel tro at postbudene daglig har en stri tørn.
19.Med åpningen av et lokalt kjøpesenter på Rasta i Lørenskog ser Østlandske Ingeniør og Entreprenørforretning A / S (ØIE) starten på et stort byggeprosjekt verdt 200 millioner kroner.
20.NKLs planer har gått ut på å reise et 25 000 kvadratmeter stort kjøpesenter.
21.Når både kommunestyret i Ski og næringssjefen i Akerhus nå har fulgt Skirådmannens vurdering om nei til kjøpesenter, skyldes det også rådmannens vurderinger av for lav vekst i nye arbeidsplasser ved NKLs planer.
22.Så ble da også en ekte franskmann fra Paris importert til åpningen av dette kjøpesenter i miniatyr.
Your last searches