Norwegian-English translation of kjerne

Translation of the word kjerne from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kjerne in English

kjerne
substansnoun core, nitty-gritty [slang]
  fruktnoun kernel, pit, pip, small seed
  det innerstanoun center, core, nucleus, heart
  melkverb churn
Synonyms for kjerne
Derived terms of kjerne
Wiki
En kjerne er den viktigste, innerste eller mest robuste del av et objekt.

More examples
1.Jeg vet at det finnes en sosialliberal kjerne i Folkpartiet, men dens talsmenn synes å ligge lavt for tiden", sier Toresson.
2.Til tross for at han grundig bryter dette løfte over de følgende fem spalter, greier han allikevel å smyge unna sakens kjerne og eneste virkelige spørsmål.
3.Bahaiene mener alle religioner har en felles kjerne, men forskjellige sosiale prinsipper.
4.En indre kjerne som utbygger samarbeidet raskere, mens andre medlemsland kommer efter senere.
5.Ja ! nobelprisvinneres og andre anerkjente vitenskapsmenns arbeider, viser med all tydelighet at skreller vi vekk alle muligheter for fusk og selvbedrag, iakttagelses og erindringsfeil, så blir en kjerne igjen.
6.Ja, og det er da heller ikke her sakens kjerne ligger.
7.Jaques og jeg utgjør den faste kjerne i Rødvins Theatret.
8.Moralen har både en inn og en utside, eftersom en kjerne er uforanderlig, samtidig som moralnormene til en viss grad er under påvirkning av ytre samfunnsendringer.
9.Nå er det ikke noe ulogisk i at et mordatterforhold, som jo er filmens kjerne, naturnødvendig må ende med døden, i dette tilfelle av kreft.
10.Når konsulenten har funnet problemets kjerne og tar i bruk sin konkrete viten - eller innhenter råd hos andre eksperter - kan han bistå med å få igang og å gjennomføre de nødvendige forandringer.
11.Overalt er den harde kjerne i den forretningsmessige utviklingen en bevisst og sterk tsasing på forskning og avansert teknikk.
12.Sakens kjerne er at vi tidligere har hatt statsstøtte til sigøynerundervisning uten spesielle regler for undervisningen, og det er blitt et forbruk derefter.
13.Sakens kjerne er likevel forbrukerens valgfrihet.
14.Sakens kjerne er om Gregersen gikk for langt da han skjøt mot 19åringen.
15.Adskillig mer alvorlig var de uansvarlige handlingene til den harde kjerne blant Celtics tilhengere.
16.Allikevel bifaller politikerne kritikkløst de planer som en liten kjerne i kommunen fremlegger.
17.Alt dette som i sum utgjør den synlige, ikke overveldende tiltalende kjerne rundt et sinn.
18.Alt taler for at Mondale med sin støtte fra den harde kjerne i partiapparatet vinner uten vanskelighet i Maine.
19.Andre instrumeter skal måle temperatur, sammensetning og tetthet i kometens kjerne og hale.
20.Antall pleiepasienter fordeler seg nemlig nokså jevnt, og her er vi ved sakens kjerne.
21.Ask og hickory er hovedmaterialene, bjerk brukes som kjerne.
22.Av brannsikringshensyn er mursten lagt utenpå en kjerne av betong.
23.Av den grunn vil det være av stor betydning at saken blir fremmet for Høyesterett nettopp med dette som sakens egentlige kjerne.
24.Bilene de satt i fikk både slag og spark av opphissede streikevakter, som til gjengjeld hyldet Scargill og den harde kjerne i forbundsledelsen.
25.Bydelen har forholdsvis få ungdomsproblemer, men det finnes en fast kjerne narkotikamisbrukere.
26.DET er altså synet på den private eiendomsrett som er sakens kjerne.
27.DETTE er sakens kjerne, slik vi ser det.
28.Da er vi også ved problemets kjerne.
29.Da sikter han utvilsomt til" den harde kjerne" blant protestantene i Olympia, som har organisert seg i en lokal komite av venstreorienterte, kommunestyrerepresentanter og andre, og som sies å ha stor oppslutning blant de tusen innbyggerne i byen.
30.De danner et mindre rom som en kjerne i trikkehallen.
Similar words

 
 

kjerne as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) kjernekjernendekjernet
Indikative
1. Present
jegkjerner
dukjerner
hankjerner
vikjerner
derekjerner
dekjerner
8. Perfect
jeghar kjernet
duhar kjernet
hanhar kjernet
vihar kjernet
derehar kjernet
dehar kjernet
2. Imperfect
jegkjernet
dukjernet
hankjernet
vikjernet
derekjernet
dekjernet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde kjernet
duhadde kjernet
hanhadde kjernet
vihadde kjernet
derehadde kjernet
dehadde kjernet
4a. Future
jegvil/skal kjerne
duvil/skal kjerne
hanvil/skal kjerne
vivil/skal kjerne
derevil/skal kjerne
devil/skal kjerne
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha kjernet
duvil/skal ha kjernet
hanvil/skal ha kjernet
vivil/skal ha kjernet
derevil/skal ha kjernet
devil/skal ha kjernet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle kjerne
duville/skulle kjerne
hanville/skulle kjerne
viville/skulle kjerne
dereville/skulle kjerne
deville/skulle kjerne
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha kjernet
duville/skulle ha kjernet
hanville/skulle ha kjernet
viville/skulle ha kjernet
dereville/skulle ha kjernet
deville/skulle ha kjernet
Imperative
Affirmative
dukjern
viLa oss kjerne
derekjern
Negative
duikke kjern! (kjern ikke)
dereikke kjern! (kjern ikke)
Your last searches