Norwegian-English translation of kløft

Translation of the word kløft from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kløft in English

kløft
fruktnoun section
  ytenoun crack, fissure, burst, cleft
  geologinoun glen, chasm
Synonyms for kløft
Derived terms of kløft
Similar words

 
 

Wiki
En kløft er et innsnitt eller hakk - noe som skiller og skaper en avstand. Kløft, som naturformasjon, kalles også skar, renne, gjel eller juv. Kløft kan òg brukes i en abstrakt betydning, som i «kløften mellom fattige og rike».

More examples
1.Det blir pekt på" en nesten uoverstigelig kløft mellom privat rikdom og offentlig armod" og de uakseptable konflikter dette medfører i helse og sosialomsorgen.
2.Alternativet til å minske den konvensjonelle kløft mellom øst og vest, betyr langsiktig avhengighet av atomvåpen i avskrekkings øyemed.
3.At ordføreren valgte å oppløse bystyremøtet, vitner om en dyp kløft mellom bystyret og store ungdomsgrupper i Oslo.
4.De vannblå øynene kamuflert bak et par altfor moderne stålbriller og pannen som er så høy at den strekker seg nesten til bakhodet der hjernehalvdelene tydelig tegner seg på hver sin side av en liten kløft bevokst med snehvite dun.
5.Det er mitt håp at han ikke helt uten utbytte vil lese avsnittene om de besværligheter man møter når det viser seg at det består en dyp kløft mellom de illusjoner man har dannet seg og hva som er virkelighetens verden.
6.Det utdyper en kløft som var bred nok i utgangspunktet på grunn av de ulike historiske tilknytninger og erfaringer på de to sider av Den britiske kanal.
7.Efter den vellykkede dumpingen - akkurat der Norskerenna er på sitt dypeste i en kløft på 700 meter under overflaten, foresto den amerikanske marine gjentatte operasjoner slik at det tilslutt skulle være dumpet 48 000 tonn giftgass på stedet.
8.En ledende embedsmann i det amerikanske utenriksdepartement sier at antydninger under møtet om en kløft mellom USA og dets allierte på dette punkt er" grove overdrivelser".
9.Han er selv muslim, men opplevde en dyp kløft mellom sin indonesiske bakgrunn og islam i den utgave han møtte den på den arabiske halvøy.
10.Han taler bl.a. om at man kan risikere en utvidet kløft i økonomisk politikk mellom Palmes Sverige og" hans mindre experimentlystna grannländer" i forbindelse med lønnstagerfondene.
11.I alle fall inntil nye forhandlingsutspill kommer om mellomdistanserakettene vil rakettsaken fortsatt splitte Stortinget på midten, men gårsdagens brede enighet på andre områder overskygger langt på vei denne kløft.
12.I et internasjonalt utviklingsprosjekt har man funnet ut at siden dette dyret både tygger drøv og har hover med kløft, må kjøttet kunne bli mat for muslimer og jøder hvis religion forbyr dem å spise svinekjøtt.
13.I samvær med skumle og sleske utenlandske ambassadëfunksjonærer" forkledt som det du vet, og barske kontraagenter med kløft i haken, kløkt i pannen, stål i ben og armer.
14.Idag har han til og med kløft i haken !
15.Kohl sa ved ankomsten at hans besøk er" et symbol på broen over fortidens kløft".
16.Man finner seg stående foran en tilsynelatende uoverkommelig kløft, og kan kun såvidt skimte konturene av det åndelige lovede land på den annen side.
17.Møter dem ved Mørkganga - en kløft høyt over Ringerikstraktene - 10 meter bred og ca. 40 meter dyp.
18.Samtidig viser undersøkelsene at det er en åpenbar kjønnskløft i det amerikanske velgerkrops, og en like interessant kløft mellom yrkeskvinner og hjemmeværende kvinner.
19.Senere har han vekslet mellom forskjellige grader av abstraksjon i sitt naturmaleri, noe som mange finner vanskelig å forstå fordi det bryter med en inngrodd forestilling om at det eksisterer en uoverstigelig kløft i kunsten mellom naturgjengivelse og uttrykk for en nonfigurativ eller omskrevet visuell erfaring.
20.Tall i perioden 197082 vidner om øket kløft, sosialt og økonomisk, mellom svarte og hvite.
21.(AP) Et ekspresstog i stor fart sporet av i en kurve på en bro i Etiopia søndag, og passasjervognene ble slynget ned i en kløft.
22.I så fall handler det om bare en liten kløft, korrigerer hun.
23.Teknologisk eksplosjon, arbeidsledighet, stigende kløft mellom rike og fattige land og høyspenning mellom stormaktene er noen av de alvorligste utfordringer vi står overfor idag.
24.De fattige blir langsomt rikere i ØstEuropa, men en stor kløft skiller dem fortsatt fra de rike i vest.
25.Demningen ligger flere kilometer over dette stedet, i en trang kløft som aldri har vært vist noe sted !
26.Det er fordi man øker den sosial kløft.
27.Det går en dyp ideologisk kløft mellom regjeringspartiene og Arbeiderpartiet, skriver Arbeiderbladet (a) på lederplass idag og viser til debatten om Regjeringens langtidsprogram i Stortinget torsdag.
28.En slik kløft i erfaring og innstilling, lar seg ikke utjevne på en dag, eller et år.
29.Folk oppmuntres derved til egenarbeid, og skattesystemet skaper en alvorlig kløft mellom produktiviteten i inntektsgivende arbeid og produktiviteten i egenarbeid.
30.I verste fall kan den bli et nytt redskap for utbytting, skape enda større kløft mellom industrilandene og den tredje verden.
Your last searches