Norwegian-English translation of klekking

Translation of the word klekking from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

klekking in English

klekking
eggnoun hatching
  ornitologinoun hatching
Derived terms of klekking
Similar words

 
 

More examples
1.Da slipper han å levere fra seg egg til klekking.
2.I vårsesongen har publikum anledning til å følge klekking av fisk.
3.Landbruksminister Finn T. Isaksen og landbruksdirektør Per Harald Grue skal vise EFs utsending hvordan klekking og oppdrett av lakseyngel foregår i et moderne anlegg på Sunndalsøra, som er en forsøksstasjon drevet av Landbrukshøgskolen.
4.Men foreløbig har det ikke vært mulig å få tak i stamfisk til Vestlandsverkenes anlegg for klekking og oppdrett av yngel og settefisk, forteller Bergens Tidende.
5.Spill, parring, befruktning, egglegging, klekking og oppvekst har gått sin naturlige gang på viltfarmen.
6.Tiedemanns har hatt et gjennombrudd når det gjelder klekking og oppdrett av hummer frem til ettårsstadiet.
7.Av ingeniør Hasselrots foredrag fremgikk det at forsøkene til nå har vært konsentrert om klekking og yngelproduksjon av Østersjølaks opp til smoltstadiet i ferskvann og videreforedling av smolt opp til 2kilosstadiet i brakkvann (12 promille saltinnhold).
8.Dette kan til en viss grad skyldes dårlig vær rett efter klekking.
9.Efter vellykkede forsøk med klekking og oppdrett av ettåringer ble en større landstasjon etablert ved Holla på Kyrksæterøra i SørTrøndelag.
10.I tillegg skal eventuelle måkeegg ødelegges for å hindre klekking.
11.Industrikonsernet Tiedemanngruppen har gjort en pionerinnsats på klekking og oppdrett av småhummere som gjør masseutsetting mulig.
12.Mange landlige aktiviteter, som å hoppe i høyet, melke kuer, klippe sauer, klekking av kyllinger og ponnyridning med hest og vogn, står på programmet.
13.Riktignok ble det en sen vår, men forholdene efter klekking var ideelle, og kullene er forholdsvis store, om noe spredt, sier viltkonsulent Vemund Jaren ved miljøvernavdelingen hos fylkesmannen i Finnmark til Aftenposten.
Your last searches