Norwegian-English translation of klimatisk

Translation of the word klimatisk from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

klimatisk in English

klimatisk
meteorologiadjective climatic
Similar words

 
 

More examples
1.For meg som forretningsmann er Hawaii et virkelig paradis, der man lett kombinerer et effektivt amerikansk system med et enestående klimatisk miljø.
2.Det er blitt sagt at selvom amerikanerne skulle greie å ødelegge 95 prosent av fiendens atomvåpen i en krigssituasjon, ville likevel de gjenværende fem prosent av motpartens atomvåpenarsenaler være nok til å bringe død over halvparten av USAs storbybefolkning og i verste fall utløse en klimatisk katastrofe.
3.Det er et faktum at SovjetUnionen klimatisk sett er lite velegnet til landbruk.
4.Dette er imidlertid langt over Sverige og ikke minst Finland, som vi klimatisk sett burde kunne sammenlignes temmelig godt med.
5.I forhold til andre land som har tatt jordvernspørsmålet betydelig mer alvorlig enn her, for eksempel det klimatisk godt sammenlignbare Canada, har vi mye å lære.
6.Ifølge Kahrs vil en sentralterminal på Nyland vest / Tjuvholmen berike Oslos sentrale havnemiljø og den klimatisk lune Pipervika kan reserveres til aktiviteter som de som er lansert i" Byen og Fjorden"konkurransen.
7.Klimatisk stiller Mexico godt.
8.Man frykter nå en varig klimatisk endring i områdene.
9.Som oljeselskapet ARCOs gjester i Alaska har komiteen dessuten fått et verdifullt innblikk i de særegne samferdselsproblemer denne stat, som klimatisk og på alle andre områder er svært så forskjellig fra resten av USA har.
10.Skatte og avgiftsreglene i våre nordligste landsdeler bør vurderes slik at vi kan finne ut hvilke kompensasjoner befolkningen i Finnmark mener de bør ha for å leve i en landsdel som klimatisk og næringsmessig er mer ugunstig enn forholdene lenger syd i landet.
11.Bjarni Sigurdsson var klimatisk på hjemmebane i vårkulden på Kongsvinger.
12.Ett mål må være å redusere matproduksjonens sårbarhet for klimatisk skiftende forhold, sa Carter, men la samtidig sterk vekt på at de regjeringene som forhandler med Verdensbanken om bidrag fra fondet, ikke blir utsatt for diktat.
13.Forskerne fra Norsk Institutt for Skogforskning har undersøkt skadene på bl.a. endel grantrær og antyder at" klimatisk stress" kan være årsaken.
14.I visse tekstilindustrisamfunn består nesten hele arbeidsstokken av kvinner, mens nesten utelukkende menn arbeider i de svært klimatisk utsatte områdene i nord og i Sibir.
15.Klimatisk er vi ikke verre stilt enn andre land i NordEuropa.
16.Klimatisk utfyller Hurum og Fornebu hverandre, det motsatte gjelder Gardermoen / Fornebu.
17.Norske pinnsvin lever ofte på kanten av hva de kan tåle klimatisk.
Your last searches