Norwegian-English translation of kneble

Translation of the word kneble from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kneble in English

kneble
allmennverb gag
Anagrams of kneble
More examples
1.Tror De at Arbeiderpartiets iver efter å inngå forlik på en rekke felter kan bunne i et ønske om å kneble denne venstrefløyen ?
2.Bortsett fra at man ikke er i stand til å forklare hva som er endret annet enn partiets egen holdning, burde denne mangel på logikk i seg selv være et signal om forsøkene på å diskreditere og uskadeliggjøre utenrikspolitiske synspunkter, og kneble en allerede fattig utenrikspolitisk debatt.
3.De må nå forstå at de kan ikke kneble elevene og hindre at deres meninger kommer til uttrykk.
4.Dermed slapp vi å kneble vår minste høyst pludrende / skrålende.
5.Dette betyr ikke at jeg ønsker å kneble pressen, å skjule hva vi driver på med.
6.For vel fire år siden, i februar 1980, besluttet de sovjetiske makthavere å kneble Sakharov ved å forvise ham fra Moskva.
7.Gladstone hevdet at staten gjennom denne skatt hadde fått et fryktelig våpen i hende til å kneble landets innbyggere.
8.Han sørget for å kneble sine ofre før han mishandlet dem.
9.I SovjetUnionen og Jugoslavia påviser Amnesty bruk av kamuflert vitenskap for å kneble politisk opposisjon.
10.Med sine betydelige engasjementer i DNO mener de å ha kommet i posisjoner der de aktivt kan være med å bestemme hva DNO skal foreta seg - dog uten å kneble småaksjonærene.
11.Men i et demokratisk samfunn må vi ikke kneble friheten til å mene det motsatte, sier Bodil Bø Oftestad som er daglig leder for bevegelsen.
12.Rundt 30 medarbeidere i La Prensa lot seg kneble og tok oppstilling utenfor regjeringens censurkontor i utkanten av hovedstaden Managua.
13.Russlands menneskerøyst kan ingen tyrann kneble og kvele, Tsaren kunne det ikkje, Partisjefen like lite.
14.Selv har han under rettsforhandlingene fortalt at grunnen til hans stadige opphold i isolatavdelinger nettopp var fordi at fengselsvesenet forsøkte å kneble hans kriminalpolitiske engasjement, og hans forsøk på å etablere tillitsmannsordninger på de forskjellige anstalter.
15.Toriseira fikk alt servert i sølvdivisjonsfinalen og hadde få problemer med å kneble en tapper Gaute.
16.Tross et løp utenfor ledende Famous Town, var han sterk nok til å kneble denne og i tillegg holde unna for sterkt spurtende Madame Cherie.
17.Vi skal slett ikke kneble den mannlige stemmen i NRK, bare dempe ham litt ned, smiler Mette Janson (til venstre) og Anne Torjusson Diesen.
18.Den islamske lære forvrenges og brukes til å kneble den frie tanke.
19.Den norske forsvarsledelsen forsøker å kneble organisasjonen Folkereisning Mot Krig, og avisen Ikkevold.
20.Byretten kunne ikke høre de tiltalte med at deres handlemåte måtte ansees som rettmessig, og at vårt demokrati ikke er tjent med forsøk på å kneble en liten, men aktiv forsvarspolitisk opposisjon.
21.De har selv skapt opposisjon ved å kneble ytringsfriheten.
22.Delvis tilskyndet av Solidaritets aktivitet, som det også lyktes å kneble efterhvert, vedtok Sovjetledelsen i 1983 loven om arbeidskollektiver.
23.Dessuten er det bra for oss at de forsøker å kneble bevegelsen mot atomvåpen siden den trolig har støtte fra et overveldende flertall i befolkningen.
24.Det kan også være mulig at Forsvaret har vært noe mer forbeholdne overfor Ikkevolds medarbeidere enn andre, men retten var ikke enig i at dette, og den foreliggende sak, har vært et forsøk på å kneble den forsvarspolitiske opposisjon.
25.Disse sakene viser hvordan Thatchers regjering bruker" paragraf 2", som ble skapt for å beskytte rikets sikkerhet, til å kneble embedsmenn og beskytte ministre mot Parlamentets innsyn.
26.En kollega følger hakk i hæl for å kneble ilden.
27.Jeg er ikke tilhenger av å kneble forskernes frihet.
28.Kneble dem og kverke dem og få dem til å forsvinne.
29.LOledelsen ble nærmest beskyldt for å benytte" østeuropeiske metoder" mot aksjonen i forsøk på å" kneble" debatten.
30.Med brutal vold eller med mer sofistikerte midler forsøker makthaverne i stadig flere land å kneble og styre massemediene.
Similar words

 
 

kneble as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) kneblekneblendekneblet
Indikative
1. Present
jegknebler
duknebler
hanknebler
viknebler
dereknebler
deknebler
8. Perfect
jeghar kneblet
duhar kneblet
hanhar kneblet
vihar kneblet
derehar kneblet
dehar kneblet
2. Imperfect
jegkneblet
dukneblet
hankneblet
vikneblet
derekneblet
dekneblet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde kneblet
duhadde kneblet
hanhadde kneblet
vihadde kneblet
derehadde kneblet
dehadde kneblet
4a. Future
jegvil/skal kneble
duvil/skal kneble
hanvil/skal kneble
vivil/skal kneble
derevil/skal kneble
devil/skal kneble
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha kneblet
duvil/skal ha kneblet
hanvil/skal ha kneblet
vivil/skal ha kneblet
derevil/skal ha kneblet
devil/skal ha kneblet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle kneble
duville/skulle kneble
hanville/skulle kneble
viville/skulle kneble
dereville/skulle kneble
deville/skulle kneble
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha kneblet
duville/skulle ha kneblet
hanville/skulle ha kneblet
viville/skulle ha kneblet
dereville/skulle ha kneblet
deville/skulle ha kneblet
Imperative
Affirmative
duknebl
viLa oss kneble
dereknebl
Negative
duikke knebl! (knebl ikke)
dereikke knebl! (knebl ikke)
Your last searches