Norwegian-English translation of knipse

Translation of the word knipse from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

knipse in English

knipse
saksverb snip
Anagrams of knipse
Similar words

 
 

More examples
1.Det er ikke bare å ta Instamaticen, knipse et bilde og klistre på noen Letrasetbokstaver ved kjøkkenbenken, slik noen hevder for å vise at de 3 / 4 av norsk næringsliv som ikke har råd til å ansette nok en 300 000kroners ekspert, også skal makte å hevde seg i TVmediet.
2.Fotografene lurer vanligvis ikke i buskene eller i restaurantenes garderober for å knipse bilder.
3.Men jeg tror ikke at vi bare kan knipse i fingrene og få gjennomført dette.
4.Da gav alle seg helt over og våget å hoppe og knipse i Vibeke Sæthers barne time.
5.De understreker at det ikke bare er å knipse med fingrene.
6.Det er så vi nesten ikke våger å knipse bilder.
7.Jeg kan knipse med tærne.
8.Jeg vil ikke knipse av de tradisjoner som gjør at mennesker vil døpe sine barn.
9.Og hun tordner at vi kunne bare våge å knipse et eneste bilde av henne, så skal hun personlig sørge for å knuse fotografiapparatet.
Your last searches