Norwegian-English translation of knurr

Translation of the word knurr from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

knurr in English

knurr
klagenoun grumble
Derived terms of knurr
Similar words

 
 

More examples
1.Pigghå, sei og uer bet livlig, men det var knurr, flyndre og brosme som gav den store poengsummen.
2.Så heter det da også knurr, dette brygget, som trolig har overlevd bare takket være særdeles lange polveier og sinnrike systemer for ølsalg.
Your last searches