Norwegian-English translation of knurring

Translation of the word knurring from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

knurring in English

knurring
allmenn? growl
Similar words

 
 

More examples
1.Jeg var opptatt med mitt og enset den ikke før den ga fra seg noen underlige lyder, en blanding av knurring og piping.
2.Dette prosjektet er en hederlig unntagelse, selv om det har skapt knurring i det institusjonelle apparat, slo Thor Volla fast.
3.Et tiltak som dette har skapt knurring i vårt institusjonelle apparat, sa NIHs Thor Volla.
Your last searches