Norwegian-English translation of knusing

Translation of the word knusing from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

knusing in English

knusing
allmenn? crushing
Similar words

 
 

More examples
1.De har et godt innøvd program bestående av selvforsvarsteknikker og knusing av taksten og planker.
2.Den sjette tiltalte, en 25 år gammel mann fra Nordland, var tiltalt og ble funnet skyldig i knusing av cellevinduer på den såkalte kontraktavdelingen ved kretsfengslet i Trondheim.
3.En femte person ble dømt for simpelt skadeverk i forbindelse med knusing av cellevinduer og fikk 45 dagers fengsel.
4.Foruten ca. 300 utrykninger for å rette opp større eller mindre uregelmessigheter som blant annet tyverier og knusing av vinduer, har Securitas vektere oppdaget bortimot 70 innbrudd.
5.I samtale med psykolog Aud Fossen har tidsskriftet en rekke artikler om for eksempel kjefting og stygge ord, stjeling, knusing og ødelegging.
6.Tilgrisingen av stasjonsområdet natt til søndag settes i klar sammenheng med knusing av inngangsdørene og ødeleggelsene av sittebenkene nede på perrongen.
7.Utvalget foreslår at første finner skal kunne sikre seg utvinningsretten til alle typer mineralske råstoffer i fast fjell, med unntak av forekomster for knusing til pukk.
8.Slåssing, knusing og trusler hører til dagens orden, og på grunn av dårlig bemanning må betjentene ofte bare stå og se på.
9.Det er første gang Norge står som arrangør av et EM i karate, og mesterskapet er en fin mulighet til å vise at karate er annet enn knusing av murstein.
10.Fra dagbruddene går turen gjennom en silo, og så er malmen klar for knusing, flotasjon, rensing og filtrering.
11.Knusing av ølflasker blir det mer og mer av under de større utendørsarrangementer, og såvel arrangører som andre med ansvar for opprydning efter slike sammenkomster, er svært interessert i å løse dette problemet.
12.Politiavdelingssjef Lasse Harveland ved Moss politikammer sier til Aftenposten at det er grunn til å tro at 21åringens steinkasting og knusing av glassruter i nabogården førte til en ytterligere spredning av brannen.
13.Sporten har ingen ting med knusing av murstein å gjøre.
14.Sår som skyldes knusing (av fingerledd etc.), stikkskader eller sår dypt inn i muskulaturen er også utsatt.
Your last searches