Norwegian-English translation of knutepunkt

Translation of the word knutepunkt from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

knutepunkt in English

knutepunkt
allmennnoun junction
Synonyms for knutepunkt
Similar words

 
 

Wiki
Knutepunkt er en årlig konferanse for Laiv og Rollespill, første gang avholdt i 1997. Konferansen arrangeres på omgang i Norge (Knutepunkt), Sverige (Knutpunkt), Danmark (Knudepunkt) og Finland (Solmukohta), og er en viktig arena for internasjonal utveksling av kunnskap og erfaringer, samt utvikling av rollespillteori. De senere årene har konferansen trukket til seg deltakere fra en rekke land, inkludert Amerikas forente stater, Tyskland, Frankrike, Italia, Russland, Estland, Hviterussland, Belgia, Nederland, Israel, Tsjekkia, Storbritannia, Østerrike og flere andre.

More examples
1.Folk i omegnen ser på Samfunnshuset som et naturlig knutepunkt for sosial og kulturell virksomhet, og de benytter seg av det, forteller Norli.
2.Akershus har blant annet bygd opp et slikt trafikknutepunkt ved Strømmen stasjon og et tilsvarende knutepunkt i Sandvika er høyt prioritert.
3.Byen var dengang et ytterst viktig knutepunkt for den keiserlige posttjeneste i hendene på fyrstehuset Thurn und Taxis, som spilte en sentral rolle i oppbyggingen av postbefordringen i Europa fra slutten av det 15. og langt inn i det 19. århundre.
4.Både som senter for internasjonal handel og finans, og som kongresssenter blir Singapore et stadig viktigere knutepunkt for forretningsfolk.
5.Den er fortsatt et viktig sosialt knutepunkt, og fra kirken blir det gitt bistand til norskættede i disse deler av USA, gjerne i samarbeid med generalkonsulatet i Chicago.
6.Den nye enheten vil dessuten få ansvaret for det videre arbeidet med å gjøre Københavns lufthavn Kastrup til et knutepunkt for den internasjonale flytrafikken i Europa, samt deler av SAS tjenesteeksport, heter det i en melding fra SAS.
7.Denne" knutepunkt"teknikken gir anledning til å bygge opp store, landsomfattende kommunikasjonsnettverk for større bedrifter og organisasjoner som ikke er samlet på ett geografisk sted.
8.Det er derfor trist at adkomstmulighetene og servicen ved landets største jernbanestasjon og knutepunkt for hele landets jernbanenett ikke funksjonerer tilfredsstillende, og derfor er under enhver kritikk.
9.Det er gigantutbygging med omfattende skadevirkninger, bl. a. neddemming av Styggevasshytta, som er et knutepunkt for turnettet i Breheimen.
10.Det viktigste knutepunkt for denne trafikken var den sagnomsuste byen Timbuktu.
11.En festivalkomite med fem representanter fra begge organisasjoner sitter for tiden i intense planlegningsmøter på Grand Hotel - som skal være et knutepunkt under evenementet.
12.En fra Statfjord til norskekysten, en fra Heimdal til Ekofiskfeltet samt en fra norskekysten til et knutepunkt langs HeimdalEkofisk strekningen.
13.Et knutepunkt består av flere kjøretøyer blant annet et for hver radiolinjestasjon.
14.Fetsund har vært et viktig knutepunkt i føltingen før transporten av tømmeret over Øyeren.
15.Fra relativt kummerlige lokaler i sentrum har idrettsOslo fått et trivelig administrativt knutepunkt.
16.Hensikten med omleggingen av kollektivtransporten over plassen er å bedre fremkommeligheten, samtidig som Jernbanetorvet vil få nytt liv som knutepunkt for Tbaner, busser, trikker og jernbanen.
17.Hun begrunnet sitt spørsmål med at Oslos nye samferdselsplan ikke synes å ta hensyn til at Oslo som landets hovedstad er et knutepunkt for samferdsel.
18.I TADKOM kan både knutepunkt og terminal pakkes inn i et feltkjøretøy.
19.Ifølge en offisiell pakistansk erklæring gikk et afghansk fly til angrep på basarområdet i byen Teri Mangal, som er et viktig knutepunkt for den afghanske geriljaen.
20.Ikke langt fra dette vakre parkanlegg ligger forøvrig Wiens" FNby", som meget iøynefallende demonstrerer det nøytrale Østerrikes rolle son knutepunkt mellom øst og vest.
21.Majorstuhuset og Majorstukrysset ligger sentralt i bydel 02, et knutepunkt mellom veier til øst og vest i Oslo.
22.På bildet ser vi et såkalt" knutepunkt".
23.På denne måten blir Trondheim et internasjonalt knutepunkt for geologisk forskning.
24.Spesielt for interrailere til og fra Norden er København et viktig knutepunkt.
25.Sporplanen for Majorstuen stasjon som knutepunkt mellom de østgående og vestgående banene er nå gjennomført, og alle de kostnadene Oslo Sporveier får i forbindelse med dette må dekkes av prosjektet, mente han.
26.TADKOMsystemet er bygget omkring såkalte" knutepunkt".
27.Vi tror billettutsalg og informasjon for Oslokultur, et avisutsalg, en kafe og et blomsterutsalg på dette stedet vil glede de reisende og danne et godt sosialt knutepunkt året rundt.
28.De sydafrikanske havner yder tjenester som gjør landet til et meget viktig knutepunkt i skipsfarten mellom Europa / USA og Østen.
29.Dersom vi bygger opp et stamnett med mating til ett knutepunkt, vil kanskje selve rutetraseen bli mer tungvint, men vi får et totalt bedre rutenett.
30.Nei, anderledes dengang gode, gamle Oslo Ø var knutepunkt, sa reiselivsmannen.
Your last searches