Norwegian-English translation of kokkelere

Translation of the word kokkelere from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kokkelere in English

kokkelere
allmennverb cook food
More examples
1.Han har litt for høyt blodtrykk, og i ledige stunder - når han måtte ha tid til det - liker han å kokkelere på kjøkkenet, hvis han ikke er på fisketur.
Similar words

 
 

kokkelere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) kokkelerekokkelerendekokkelert
Indikative
1. Present
jegkokkelerer
dukokkelerer
hankokkelerer
vikokkelerer
derekokkelerer
dekokkelerer
8. Perfect
jeghar kokkelert
duhar kokkelert
hanhar kokkelert
vihar kokkelert
derehar kokkelert
dehar kokkelert
2. Imperfect
jegkokkelerte
dukokkelerte
hankokkelerte
vikokkelerte
derekokkelerte
dekokkelerte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde kokkelert
duhadde kokkelert
hanhadde kokkelert
vihadde kokkelert
derehadde kokkelert
dehadde kokkelert
4a. Future
jegvil/skal kokkelere
duvil/skal kokkelere
hanvil/skal kokkelere
vivil/skal kokkelere
derevil/skal kokkelere
devil/skal kokkelere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha kokkelert
duvil/skal ha kokkelert
hanvil/skal ha kokkelert
vivil/skal ha kokkelert
derevil/skal ha kokkelert
devil/skal ha kokkelert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle kokkelere
duville/skulle kokkelere
hanville/skulle kokkelere
viville/skulle kokkelere
dereville/skulle kokkelere
deville/skulle kokkelere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha kokkelert
duville/skulle ha kokkelert
hanville/skulle ha kokkelert
viville/skulle ha kokkelert
dereville/skulle ha kokkelert
deville/skulle ha kokkelert
Imperative
Affirmative
dukokkeler
viLa oss kokkelere
derekokkeler
Negative
duikke kokkeler! (kokkeler ikke)
dereikke kokkeler! (kokkeler ikke)
Your last searches