Norwegian-English translation of kolikk

Translation of the word kolikk from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kolikk in English

kolikk
medisinnoun colic
Similar words

 
 

Wiki
Kolikk (fra gresk kolon, tykktarm) er en betegnelse innen medisin på spasme/sammentrekninger i ethvert hult eller rørformet organ, med samtidig smerte. Populært brukes betegnelsen kolikk synonymt med spedbarnskolikk, men dette er en snever forståelse av begrepet.

More examples
1.Ammehjelpen har også utgitt en brosjyre med veiledning om tremåneders kolikk.
2.Den har fått navnet tremåneders kolikk, fordi den vanligvis kommer rundt toukers alderen og varer til barnet runder tre måneder.
3.Hva gjør du med spebarnet når det er hos deg med kolikk smerter ?
4.På det må jeg svare at det er mye både leger og kiropraktorer ikke vet om årsaker til kolikk.
5.Dessuten er planten kjent som et galle og levermiddel, men først og fremst har den vært i bruk mot lidelser i mave og tarm, mot forkjølelse og brystsyke, astma og kolikk her i landet.
6.Det forekommer allergisk kolikk hvor barnet ikke tåler at moren spiser melkeprodukter.
7.Først kolikk i drøye tre måneder.
8.Kan et lett trykk på ryggraden helbrede spebarn for kolikk ?
9.Kolikk, annen sykdom, flytting, tannbesvær, støy utenfra, reisevirksomhet.
10.Riktignok tapte løpet meget av sin spenning ved at fjorårets Derbyvinner Winning Flush ble strøket p.g.a. kolikk.
Your last searches