Norwegian-English translation of kolv

Translation of the word kolv from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kolv in English

kolv
allmenn? Kolve
Derived terms of kolv
Anagrams of kolv
Similar words

 
 

Wiki
Kolven er åpningen i en teine, der krabbe, kreps eller hummer kan gå inn, men vanligvis ikke ut. Fra gammelt var den laget av flate trespiler som var festet til en flettet ring, også av tre. Monteringen var slik at spilene sto i en ring som var videre enn en stor krabbe, og vendt innover mot sentrum i ringen slik at åpningen ble smalere (konisk utforming) jo lengre inn en trengte seg.

Your last searches