Norwegian-English translation of kompass

Translation of the word kompass from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kompass in English

kompass
navigationnoun compass
Derived terms of kompass
Similar words

 
 

Wiki
Et kompass er et navigasjonsinstrument som angir retningen mot den magnetiske nordpolen. Dersom det er liten deviasjon, (se nedenfor) vil kompasset peke omtrent mot den geografiske nordpolen. Det finnes magnetkompass, gyrokompass og elektroniske kompass.

More examples
1.Brae Alpha" sendte ut tre båter for å sjekke.Stor var forbauselsen,forteller radiotelegrafisten, da de oppdaget to åpne båter bemannet med tre kvinner og tre menn midt ute i Nordsjøen, båter uten kart og kompass og motor som kom seg frem ved hjelp av seil og årer.
2.Behovet for en god kartlampe og opplyst kompass er like selvsagt, og dekksbelysning under seilskift, ankring eller fortøyning er godt å ha.
3.Blinde Marianne Lundqvist fra Løvenstad fikk godt kontakt med kart og kompass og i rullestol fikk AnnKatrin Hansen fra Oslo en stor opplevelse sammen ned sin mor Sølvi som" motor".
4.De enkleste, men helt nødvendige hjelpemidlene kart og kompass, bør kunne forstås og brukes av de fleste alminnelige mennesker, og med litt trening går det greit både å sette ut kurser og bestemme posisjoner.
5.De lærer å bruke kart og kompass og fungere sammen.
6.Den store dikterens skjebne oppfatter hun som et kompass for henne selv.
7.Derfor kan vi ikke ha med kart og kompass eller andre moderne hjelpemidler, bare seil og årer.
8.Det vil være som å be folk selv finne veien hjem fra ville vidda, uten først å forvisse seg om at de har kart og kompass, og kan orientering.
9.For denslags seilaser er minimumsutstyret de klassiske navigasjonsmidler kompass, sekstant og log, og er man fortrolig med disse, vil man kunne komme frem over alt.
10.Gjennom lagene ønsker Aftenposten og Norges Orienteringsforbund å stimulere til bruk av kart og kompass i grunnskole og lokalmiljø slik at friluftsinteressene stimuleres og rekrutteringen til oidretten økes.
11.Han ledet ekspedisjonen som for to uker siden seilte uten klokke, kompass og kart over Nordsjøen i to åpne Åfjordbåter for å finne ut hvordan vikingene navigerte.
12.Hensikten med turen var å få kunnskap om hvordan det var mulig for vikingene å finne vei over åpent hav uten kompass, uten kart eller andre navigasjonshjelpemidler.
13.I de to åpne båtene fantes ikke motor, mannskapene var uten kart og kompass og radio - ja, til og med uten klokke.
14.Kokesett med rødspritbrenner, spisesaker, kart og kompass og skift og regntøy, sovepose og nyskaffet tremannstelt og underlag, seikaker og koteletter og brød og kaffe og øl på boks og to gode burgunder.
15.Med et spesiallaget relieffkart og ditto kompass tok han seg fint gjennom løypa med sin instruktør Kjell Solberg fra 052 og konkurranseløper fra 1945 / 46.
16.Med kart og kompass vil du bli bedre kjent i marka.
17.Men været forandrer seg fort på breen, og neste dag er det orientering med kart og kompass i skodde og regn.
18.OTroll er fellesbetegnelse på tilbudet om opplæring i bruk av kart og kompass for aldersgruppen 1013 år.
19.Olaf Engvik og hans mannskap på fem vil med denne ekspedisjonen samle opplysninger om hvordan vikingene fant vei over åpnet hav uten kompass eller annet navigasjonsutstyr.
20.Om en ukes tid drar to åpne småbåter ut fra Nordvestlandet på vei til Shetland, uten kompass, uten kart eller andre navigasjonshjelpemidler.
21.Orienteringsforbundet og Aftenposten ønsker gjennom lagene og stimulere til økt bruk av kart å kompass, slik at friluftsinteressene fremmes og rekrutteringen til oidretten økes.
22.På isbreen er det lite å orientere seg efter, så man er avhengig av kompass uansett.
23.Selv om vi ikke kan bruke kompass, går det helt fint, forsikrer Jon Petter.
24.Som aktiv idrettsmann var Per Staff utstyrt med kart og kompass.
25.Som vikinger seilte de, i åpen båt og uten kart og kompass, og som vikinger fikk de oppleve at hav og vind og nattemørke kan by på dramatikk, men også på skjønnhetsinntrykk, noe Olaf T. Engviks eget foto viser.
26.Til å navigere hadde de bare noen små kompass.
27.Turister og andre vil kunne finne veien til hovedstaden uten kompass og kanskje begynne å ta Norge alvorlig.
28.Uten å telle høydekurver, bruke kompass eller lese karttegn.
29.Ved siden av å gi trening i bruk av kart og kompass i fri natur, tar turorientering sikte på å gi deltagerne regelmessig mosjon ved turer til fots i frisk luft og fremfor alt på" nye" stier.
30.Vi mener det er viktig at alle unge lærer seg å bruke kart og kompass, ikke bare for å bli konkurranseløpere, sier formannen i NOF.
Your last searches