Norwegian-English translation of konformitet

Translation of the word konformitet from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

konformitet in English

konformitet
allmennnoun conformity
Synonyms for konformitet
Similar words

 
 

More examples
1.Vi hylder individet i en hverdag som bare blir mer og mer preget av konformitet.
2.Vi må ikke overdrive kravet til konformitet.
3.De ledertalenter vi har i dette landet, må få chansen til å gjøre en jobb mens de fremdeles er usmittet av trangen til selvbeskyttelse og konformitet - som skaper manglende evne til fornyelse.
4.Og dette igjen henger sammen med at karaktermennesker er meget sjeldne å støte på - og blir mer og mer så efterhvert som tidsidealet mer og mer blir uniformitet og konformitet, mens ånd og ærlig tanke efterhånden blir erstattet med vulgaritet og pjatt.
5.Den er et opprør mot kjedsomhet og konformitet.
6.Den naturlige og barnslige fantasien drepes og konformitet kommer i stedet.
7.Pionergenerasjonen fra det abstrakte maleris gjennombrudd som var virksom ved NTH, viser så langt fra noen" teknologisk" konformitet, ja, de er ikke engang preget av å undervise sammen med folk som benytter seg av tegnebrett.
Your last searches