Norwegian-English translation of konkurs

Translation of the word konkurs from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

konkurs in English

konkurs
foretaknoun failure
Synonyms for konkurs
Derived terms of konkurs
Similar words

 
 

Wiki
Konkurs er et juridisk begrep som beskriver det å ta samlet beslag i alle eiendelene til en skyldner for gjennom salg å dekke inn fordringshavernes utestående. Konkursbehandling foregår i tingretten og er regulert av konkursloven. Et konkursbo, styrt av en bobestyrer, overtar forvaltningen av den konkursrammedes eiendeler ved åpning av konkurs.

More examples
1.Det kan eksempelvis tenkes at arbeidstakerne etter en konkurs selv kan være interessert i å fortsette driften.
2.Nye Tofte" gikk konkurs i 1982 og efterlot seg ubetalte regninger for 1,5 milliarder kr.
3.Skibladner" er truet av konkurs.
4.Stengt. Gikk konkurs.
5.(NTBTT) Eieren av rederiet SveNo Line i Strömstad vil idag begjære selskapet konkurs.
6.Det bærer mot konkurs for Pax, forteller forlagets leder, Paul Hedlund.
7.Det er den sterke konkurranse på det skandinaviske chartermarked som er den viktigste årsak til at vi nå har måttet begjære oss konkurs, sier Periklis Andonopolos, mannen bak den svenske turoperatøren Periklis Resor, til Aftenposten.
8.Det er ikke bra hvis vi må slå norske verksteder og eksportører konkurs for å få inn penger vi allikevel får om noen år, sier Kringstad.
9.Det er jo selvsagt en personlig tragedie å gå konkurs, men det vil bli mest bittert for meg hvis det ikke kommer noe ut av denne saken.
10.Det er noen hovedårsaker til Kjønstads konkurs, sier Øglænd.
11.Det er vi som går konkurs, og ikke oljeselskapene.
12.Det kan ikke ha noen hensikt å slå Libanons nasjonale flyselskap konkurs den ene dag, når man allikevel må gjenopprette det neste dag.
13.Det må være rike steder med sterke ressurser og sponsorer, man blir jo ikke rik på å arrangere OL, snarere konkurs ?
14.Efter Jappes Ippes konkurs lå klippfisken i dødvanne i nærmere 20 år.
15.Hadde vi i mai visst det vi nå vet, ville det ikke blitt noe akkordforsøk, men konkurs direkte.
16.Hvis jeg ikke hadde hatt kraft og ressurser til å motstå det tre og et halvt år lange angrep, hadde jeg idag vært konkurs.
17.I det lengste vil jeg håpe at det skal være mulig å unngå konkurs, sa industriminister Jan P. Syse da Stortinget igår drøftet situasjonen ved Horten Verft.
18.Industriminister Jan P. Syse har opptrådt meget tøft overfor kreditorene, men det var nødvendig for å finne frem til en løsning som høyst sannsynlig er bedre enn en konkurs for Horten Verft, sier viseadm. direktør i Kreditkassen Magne Haga til Aftenposten.
19.Jeg hadde ærlig talt ikke forestilt meg at en regjering ville la en statsbedrift gå konkurs på denne måten.
20.Ledelsen i Investa må velge mellom å erklære Navare konkurs og ta et tap på ca. 220 millioner kroner, eller fortsette å støtte selskapet ved å tilføre nye midler, påpeker meglerfirmaet Grieveson Grant i en rapport med negativ konklusjon, datert 6. desember 1984.
21.Nå kan vi jo ikke gå konkurs.
22.Når det gjelder skandinavisk litteratur, har franske forlag gjort smertelige erfaringer, ja, enkelte ganger gått konkurs i sine forsøk på å lansere den.
23.Når jeg har brukt uttrykket konkurs betyr det ikke at avisen står foran en virkelig konkurs med driftsstans som følge, men at avisen i juridisk forstand er insolvent fordi aksjekapitalen er spist opp, sier Mykland.
24.Selv om Televerket sier at kryssubsidiering ikke skal forekomme, frykter vi en situasjon i fremtiden der etaten kan operere med kunstig lave priser på de konkurranseutsatte produktene i forvissning om at en statsetat ikke kan gå konkurs, der fortjenesten kommer på monopolsiden, og dessuten har monopol på stadig viktigere teletjenester.
25.Selv om det nettopp har vært en konkurs i reisebransjen og det er fare for at det kan bli flere, kan Den norske Reisebransjeforening se tilbake på en medlemstilvekst på vel ti prosent i 1983.
26.Uten at Staten griper inn, går hjulbåtselskapet mot konkurs, sier direksjonsformann Alf R. Bjercke i Oplandske Dampskibsselskap til Hamar Dagblad.
27.Vi vil gjøre det som er mulig for å få inndrevet pengene, men båtens forsikringsselskap har gått konkurs.
28.Vår fiende er konkurs.
29.ÅGE SØRENSEN Kontroll slakteris tidligere eiere i Eidsvoll, trues av konkurs.
30.135 bedrifter ble slått konkurs i Oslo i løpet av årets seks første måneder.
Your last searches