Norwegian-English translation of konservere

Translation of the word konservere from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

konservere in English

konservere
mumifisereverb preserve
  kjøttverb cure
  matvarerverb preserve, conserve
  kroppverb preserve
  matverb can
Synonyms for konservere
Anagrams of konservere
More examples
1.Vi skal tenke mindre på å konservere det gamle enn på å utvikle det nye".
2.Vi som arbeider med tekstil skal først og fremst konservere, ikke restaurere.
3.Det FPUs skolepolitikk går ut på for å rette opp et noe" sykt" skolesystem, er ikke å fjerne symptomene (karakterene) som AUF vil, eller som Unge Høyre konservere og lappe på det allerede eksisterende system, men angripe årsakene til at enkelte blir såkalte" tapere" i skolen.
4.Det nytter ikke bare å konservere ; fagutdannet personell er avgjørende, og det haster med denne utdannelsen, sier Skard.
5.Det var aldri snakk om å sikre fordi ledelsen var såpass klar som den var efter 1.omgang, sa Rolf Åge Berg, som vil si seg fornøyd fremover om han klarer å konservere formen slik den er nå.
6.Hele tankegangen bak Vannlinjen er fremtidsrettet og konstruktiv i motsetning til de ubehjelpelig foreldede forestillingene bak Grunnlinjen, som bare tjener til å konservere og forsterke dagens trafikk og miljøproblemer i Sentrum og over hele byen.
7.Men det er klart at i understrømmen av det reklamen står for dette å holde fyr i ønskedrømmen og kanskje oppnå noe man ennå ikke har fått den trenden er vi med på å konservere.
8.Mens fondet tidligere til en viss grad ble betraktet som myndighetenes forlengede arm for å konservere eksisterende virksomheter, er holdningen nå offensiv.
9.Selv om partiet tidligere har klart erkjent at den selektive virkemiddelbruk fra siste halvdel av 1970årene må trappes sterkt ned, går det i sak efter sak lengst i forslag og ønsker om å bruke støtte til å konservere.
10.Vi kan drive leieproduksjon for andre, vi har til hensikt å aktivisere oss mer med kullsyrefrie drikker, vi må stå på for å konservere den nåværende situasjon for øl og mineralvann - og lete efter andre områder for bedriften.
11.Velgerne ser f.eks. at vi er iferd med å få et stadig mer åpent og fritt samfunn, og da blir Hagens påstand om at Høyres konservatisme går ut på å konservere Arbeiderpartiets stat, ikke ganske troverdig.
12.Bruk av stråling for å konservere matvarer er i Sverige blitt en rent politisk sak, fjernt fra videnskapelige fakta.
13.Det som blir viktig for Refstad i den nærmeste perioden er å konservere formen.
14.Den kan konservere i sine røtter det liv som ustyrlig har levet, den kan uten gråt, men tilsynelatende med vemod, la blader gulne mens livssaftene siger nedover stammene efter først å ha trukket seg tilbake fra grenenes ytterste spisser, også fra den gren som laget min klase med kirsebærblomster der i fjellskorten.
15.Gamle tolkninger gjort av store dirigenter har en uhyggelig evne til å konservere.
16.I virkeligheten har ikke et parti rett til å kalle seg et verdikonservativt parti lenger, når det ikke engang vil konservere respekten for livets verdi.
17.Ifølge avisen Lindesnes ville det ha kostet ca. 100 000 kroner å konservere kanonen slik at den kunne stilles ut på land.
18.Kjøpmannsvare ble den først da man forsto å konservere den, så den tålte transporten til fjerne land og byer.
19.Rabbiner M. Melchior sa at jøder er forpliktet til å huske all ondskap, ikke for å bevare ondskap og konservere hat, men for å lære av historien.
20.Store penger venter på Pasquinell om han klarer å konservere denne formen i tiden fremover.
Similar words

 
 

konservere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) konserverekonserverendekonservert
Indikative
1. Present
jegkonserverer
dukonserverer
hankonserverer
vikonserverer
derekonserverer
dekonserverer
8. Perfect
jeghar konservert
duhar konservert
hanhar konservert
vihar konservert
derehar konservert
dehar konservert
2. Imperfect
jegkonserverte
dukonserverte
hankonserverte
vikonserverte
derekonserverte
dekonserverte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde konservert
duhadde konservert
hanhadde konservert
vihadde konservert
derehadde konservert
dehadde konservert
4a. Future
jegvil/skal konservere
duvil/skal konservere
hanvil/skal konservere
vivil/skal konservere
derevil/skal konservere
devil/skal konservere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha konservert
duvil/skal ha konservert
hanvil/skal ha konservert
vivil/skal ha konservert
derevil/skal ha konservert
devil/skal ha konservert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle konservere
duville/skulle konservere
hanville/skulle konservere
viville/skulle konservere
dereville/skulle konservere
deville/skulle konservere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha konservert
duville/skulle ha konservert
hanville/skulle ha konservert
viville/skulle ha konservert
dereville/skulle ha konservert
deville/skulle ha konservert
Imperative
Affirmative
dukonserver
viLa oss konservere
derekonserver
Negative
duikke konserver! (konserver ikke)
dereikke konserver! (konserver ikke)
Your last searches