Norwegian-English translation of konsolidere

Translation of the word konsolidere from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

konsolidere in English

konsolidere
posisjonverb consolidate, strengthen
Synonyms for konsolidere
More examples
1.Bedriftene trenger sine overskudd for å kunne konsolidere seg, for å bli mer stabile og sikre arbeidsplassene.
2.I pionerårene gjaldt det å sette i gang nye kulturtiltak, eksperimentere og utprøve", men i dag er oppgavene nærmest den motsatte," å stabilisere og konsolidere det som er i gang".
3.Abortaksjonen fra 1973 skal nå trappes opp igjen efer at abortmotstanderne har begynt å konsolidere seg igjen.
4.Den militære oppbyggingen er sandinistenes måte å konsolidere makten på, sier de opposisjonelle.
5.Det er rimelig at vi fortsetter å satse på landslaget nå, men først må vi sette oss ned og konsolidere litt.
6.Eftersom dette prosjektet er lagt på is må vi nå konsolidere stillingen.
7.I tiden fremover skal vi konsolidere oss, men vi satser også på nye felter.
8.Tsjernenko trenger flere måneder på å konsolidere sin posisjon.
9.Abortaksjonen fra 1973 skal nå trappes opp igjen efter at abortmotstanderne har begynt å konsolidere seg.
10.At de tjener til å konsolidere bedriftsfellesskapet om det norske Mekka, kan det ikke være tvil om.
11.De ni lederne ble imidlertid enige om å konsolidere våpenhvilen, og å danne en nasjonal samlingsregjering som skal bidra til å normalisere forholdene i det borgerkrigsherjede landet.
12.Den sveitsiske urindustrien kjemper fortsatt for å konsolidere stillingen efter at de japanske kvartsurene revolusjonerte markedet for noen år siden.
13.Derfor ønsket vi å konsolidere stillingen.
14.Det De Mita er ute efter, er å konsolidere sitt parti og få det på offensiven igjen før han forlanger å få tilbake statsministerstolen neste år.
15.Det ble fremholdt et behov for å konsolidere stillingen, og at det nettopp var behovet for en organisasjon som bare holdt seg i Nordsjøen, som var årsak til at OFS i sin tid ble dannet.
16.Det er ikke trolig at Andropov og hans menn har rukket å konsolidere sitt grep om makten overbevisende på denne korte tiden.
17.Det er utsendingenes oppfatning at sandinistene vil bruke valget til å konsolidere egen makt og lette veien for en videre utvikling i marxistleninistisk retning.
18.Det vil konsolidere statsminister Indira Gandhis stilling blant de mange millioner tamiler i India.
19.Disse komiteene møtes onsdag i Beirut, hvor de vil få utvidede fullmakter for å konsolidere en varig og stabil våpenhvile og iverksette de nødvendige tiltak.
20.Druserne har nøyet seg med å konsolidere sin stilling efter kampene med hæren tidligere i uken.
21.Everton burde ha alle muligheter til å konsolidere sin posisjon øverst på den engelske førstedivisjonstabellen efter TVmøtet med Sheffield Wednesday.
22.Forutsetningen er at den nå gjør det godt noen år og kan konsolidere stillingen.
23.Geografisk plassert like oppunder kysten av India, og med SydIndias 30 millioner tamiler som nærmeste nabo, føler singhaleserne behovet for å konsolidere Sri Lanka som en buddhistisk øy.
24.Han foreslo at den tyrkiskkypriotiske delen av øya innstiller enhver videre handling med sikte på å konsolidere den nye statsdannelsen og åpner Famagustas nye bydel Varosha for gjeninnflytting for greskkypriotiske flyktninger fra 1974krigen.
25.Han valgte bevisst å legge seg lenger opp til de konservative og satset på å vinne i vest fremfor å konsolidere sin base i Quebec.
26.Han var en brennende forkjemper for verdensfreden og gjorde meget for å konsolidere vårt lands internasjonale posisjon og øke dets forsvarsevne og kampstyrke, sa Tsjernenko.
27.Hans medarbeidere sier at han tar sikte på å konsolidere fredsprosessen slik at den ikke kan snus.
28.I et siste forsøk på å finne en utgang på den fastlåste konflikten efter Denkash uavhengighetserklæring i november ifjor, foreslo de Cuellar på nyåret at Denktash" fryser" sin nye stat - med andre ord innstiller alle planer om å konsolidere den selvproklamerte republikken i nord - mot at den greske siden avholder seg fra å søke internasjonal støtte for sin sak, noe som har vært et av Denktash viktigste krav.
29.I løpet av få år har han maktet å samle nasjonen og konsolidere monarkiet på en måte som få trodde var mulig.
30.Likviditeten og marginene er så knappe for våre medlemsbedrifter at vi trenger en periode for å konsolidere stillingen, sa Einarsen efter bruddet igår kveld.
Similar words

 
 

konsolidere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) konsoliderekonsoliderendekonsolidert
Indikative
1. Present
jegkonsoliderer
dukonsoliderer
hankonsoliderer
vikonsoliderer
derekonsoliderer
dekonsoliderer
8. Perfect
jeghar konsolidert
duhar konsolidert
hanhar konsolidert
vihar konsolidert
derehar konsolidert
dehar konsolidert
2. Imperfect
jegkonsoliderte
dukonsoliderte
hankonsoliderte
vikonsoliderte
derekonsoliderte
dekonsoliderte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde konsolidert
duhadde konsolidert
hanhadde konsolidert
vihadde konsolidert
derehadde konsolidert
dehadde konsolidert
4a. Future
jegvil/skal konsolidere
duvil/skal konsolidere
hanvil/skal konsolidere
vivil/skal konsolidere
derevil/skal konsolidere
devil/skal konsolidere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha konsolidert
duvil/skal ha konsolidert
hanvil/skal ha konsolidert
vivil/skal ha konsolidert
derevil/skal ha konsolidert
devil/skal ha konsolidert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle konsolidere
duville/skulle konsolidere
hanville/skulle konsolidere
viville/skulle konsolidere
dereville/skulle konsolidere
deville/skulle konsolidere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha konsolidert
duville/skulle ha konsolidert
hanville/skulle ha konsolidert
viville/skulle ha konsolidert
dereville/skulle ha konsolidert
deville/skulle ha konsolidert
Imperative
Affirmative
dukonsolider
viLa oss konsolidere
derekonsolider
Negative
duikke konsolider! (konsolider ikke)
dereikke konsolider! (konsolider ikke)
Your last searches