Norwegian-English translation of kontra

 
 

More examples
1.(Jfr. uttalelsen i Aftenposten om norske kontra utenlandske jordbær).
2.Betyr denne splittethet at vårt syn på individet kontra kollektivet er ved å vinne innpass i den afrikanske sjel ?
3.Den redaksjonelle frihet kontra finansfolks ønske om å tjene mest mulig penger ?
4.Dersom Arbeiderpartiet tror de skal legge opp en valgkamp i 1985 om privatisering kontra velferssamfunn, vil det bli en kamp mot vindmøller fra partiets side, sa Bondevik.
5.Det er bare hyggelig å konstatere at de omtalte designere Charlotte LundgrenEnger og Dag Brunzell har latt seg inspirere av trendkatalogen" Design Intelligence", eftersom jeg som konsulent og markedsfører av produktet selv har hatt dem som kunder. men nettopp derfor reagerer jeg på deres uttalelser angående våre priser kontra prisen på deres eget produkt.
6.Får vi noe om datasamfunnet, noe om monarki kontra folkestyre, eller kanskje noe om SydAfrika ?
7.Neppe, svarer Reidar, som også har sitt syn på svømming kontra spydkasting.
8.Vi vil gi dobbelt poeng for kroppsstøt kontra hodestøt, heve grensen for hanskevekten fra 8 og 10 unser til 12 og 14 unser, påby hjelm, gi poeng for unnvikelser, innføre to minutters runder.
9.A / S, er aksjeselskap vurdert kontra K / Sselskap.
10.Aleneboere (49% i Danmark) kontra familie.
11.Baard Vonen (t.v.) parerer en kontra fra sin motstander.
12.Både loven og dommen er uttrykk for et kompromiss mellom motstridende og hver for seg berettigede interesser ytringsfrihet kontra vernet om utsatte grupper.
13.De kaotiske forhold som preger en revolusjonsprosess vil favorisere ekstremister kontra demokrater.
14.De nye klassene vil komme på Skedsmo, Kontra og Rud videregående skoler, sier fylkesordføreren.
15.De politiske visjoner, drømmene om et bedre samfunn og rommeligere kår for det menneskelige : illusjonene som har så lett for å bli druknet i blod drøm kontra virkelighet.
16.De slipskledde kontormennene kontra den arbeidende mann viser oss dette.
17.Denne boken sier noe om kvaliteten kontra kvantiteten av samvær.
18.Derimot kan man lese mange sider om angivelig sovjetisk forhandlingsvilje, kontra vestlig" opprustning".
19.Dermed bør de fysiske forutsetningene være til stede for at man kan få en viss målestokk på svensk kontra norsk spillerstyrke, klubbfotballmessig sett.
20.Dermed får man igjen den gamle problemstillingen i skattedebatten om et enkelt og oversiktlig system kontra et system som yder størst mulig rettferdighet overfor den enkelte skattyder.
21.Dessuten problemene med flaskemelk kontra brystmelk til babyer i utviklingsland.
22.Det betyr ikke bare overklasse kontra underklasse, korrekt kontra ukorrekt sprogføring.
23.Det blir poliklinisk behandling ved et distriktssykehus kontra innleggelse i Rikshospitalet.
24.Det er forståelig at familier flytter til nabokommuner dersom bovalgene er en høyblokk i Oslo kontra enebolig / rekkehus / småhus i nabokommuner.
25.Det er jeg enig i, for mens Anne Brynildsrud dveler ved samfunssystemer -" Lukket diktatursamfunn" kontra" verdens kanskje mest åpne demokrati", handlet min artikkel i Aktuell Debatt om fredsleiren i Stockholm arrangert av Nordiske Kvinners Fredsinitiativ.
26.Det er nemlig sannheten... i kommunene, fylkeskommunene og i Staten har man forlengst bevilget seg et timetall langt under det resten av oss må yde, 32,5 kontra 40 timer, det er urettferdighet, det.
27.Det gjorde kanskje også den kjensgjerning at denne høyst profesjonelle revoltefilm er tatt opp på åstedet kontra establishment, og distribuert fritt omkring for fremvisning i Vesten.
28.Det hadde nok vært greiest for politikerne om næringslivet sto samlet bak kravet, da hadde det vært den" gamle, ryddige debatten" om markedet kontra kulturelle og sosiale hensyn.
29.Det kan tvertimot slå helt kontra, som for han som sto på i mange år, kjørte og bar, ga gaver og kjøpte lodder, og hensikten var klar for alle.
30.Det samme skjer med Winge, Strømme, Jynge, Kai Fjell, Kraugerud og noen til i den fikserte" mellomgenerasjonen" (efter og tildels kontra Freskobrødrene og Sørensenkretsen).
Your last searches