Norwegian-English translation of konversere

Translation of the word konversere from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

konversere in English

konversere
samtaleverb converse [formal], have a conversation
Synonyms for konversere
Anagrams of konversere
More examples
1.At hun har pugget lekser om norske forhold for å kunne konversere naturlig med nordmenn under det store mottagelsen.
2.Jeg er blitt enda mer betatt efter å ha sett de fine tegningene til Ulf Aas, håper derfor at vi kan konversere lenge om min dovne løve.
3.Sproget hindrer han forøvrig i å konversere med utlendinger.
4.Det er klart at når fristelsen til å konversere med datamaskinen blir så stor som den er idag, må det gå ut over noe.
5.Møtet mellom de to ble imidlertid meget vellykket, skjønt Diaghilevs hastverk og intensitet helt tok pusten fra den 42årige Werenskiold, som måtte konversere på fransk langt ut på kvelden om de kunstnere og kunstverker Diaghilev ville ha med på utstillingen.
Similar words

 
 

konversere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) konverserekonverserendekonversert
Indikative
1. Present
jegkonverserer
dukonverserer
hankonverserer
vikonverserer
derekonverserer
dekonverserer
8. Perfect
jeghar konversert
duhar konversert
hanhar konversert
vihar konversert
derehar konversert
dehar konversert
2. Imperfect
jegkonverserte
dukonverserte
hankonverserte
vikonverserte
derekonverserte
dekonverserte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde konversert
duhadde konversert
hanhadde konversert
vihadde konversert
derehadde konversert
dehadde konversert
4a. Future
jegvil/skal konversere
duvil/skal konversere
hanvil/skal konversere
vivil/skal konversere
derevil/skal konversere
devil/skal konversere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha konversert
duvil/skal ha konversert
hanvil/skal ha konversert
vivil/skal ha konversert
derevil/skal ha konversert
devil/skal ha konversert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle konversere
duville/skulle konversere
hanville/skulle konversere
viville/skulle konversere
dereville/skulle konversere
deville/skulle konversere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha konversert
duville/skulle ha konversert
hanville/skulle ha konversert
viville/skulle ha konversert
dereville/skulle ha konversert
deville/skulle ha konversert
Imperative
Affirmative
dukonverser
viLa oss konversere
derekonverser
Negative
duikke konverser! (konverser ikke)
dereikke konverser! (konverser ikke)
Your last searches