Norwegian-English translation of konverter

Translation of the word konverter from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

konverter in English

konverter
teknisknoun converter, convertor
Derived terms of konverter
Similar words

 
 

More examples
1.Pålydende nedskrives fra 20 til 2 kroner, og Kreditkassen konverter gjeld slik at det blir sittende med opp i mot 80 prosent av aksjene ved full konvertering.
Your last searches