Norwegian-English translation of korpulent

Translation of the word korpulent from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

korpulent in English

korpulent
kroppadjective corpulent, stout
Synonyms for korpulent
Similar words

 
 

More examples
1.Det vesentlige ved Rolf Bergs bok er altså for meg ikke dens meninger om kirkelige stridsspørsmål, men dens formidling av en vidsynt, klok og korpulent trosglede som gjør godt langt inn i sjelen.
2.Flemming Jensens saktmodige Andreas Berthelsen ble levert i en aldeles overbevisende, noe korpulent pakning.
3.En middelaldrende herre, lett korpulent, med en skøyteferdighet som på ingen måte imponerer, gir seg hen til musikken med rytmiske og henførte armbevegelser som kunne få en hvilken som helst ballerina av stjerneklasse til å bli grønn av misunnelse.
4.En overbevisende forklaring på hvorfor almenheten gir blaffen i den såkalte kulturpolitikken, har Kulturrådet selv gitt i en korpulent bok av året.
5.Gjennom årene har det ikke manglet på saftige karakteristikker av denne tidlig halvskallede, lett lutende kjempe, som får sosialistkollegen fra den andre siden av grensen, Frankrikes president Francois Mitterrand, til å se ut som en korpulent smågutt når de to møtes.
Your last searches