Norwegian-English translation of krattskog

Translation of the word krattskog from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

krattskog in English

krattskog
naturnoun thicket
Synonyms for krattskog
Anagrams of krattskog
Similar words

 
 

More examples
1.Uansett hvilke løfter som gis fra det sentrale styringsverk, den byråkratiske krattskog vokser seg stadig større og tettere.
2.Avstraffelsen av pikene skjedde i et skogsområde i nærheten av pikenes bopel - i en tett, tilvokst krattskog uten innsyn fra veier.
3.Den går gjerne i tett krattskog hvor den føler seg tryggest, også ofte langs bekkefar for å jakte efter mus.
4.Den trives best i krattskog nær gressenger, og langs busk og sivkransede sjøer og elver.
5.Den økende bruken av plantevernmidler i skogen må reguleres, mener Forbrukerrådet som mener det er gunstig at man har utarbeidet forslag til et felles sett forskrifter som gjelder kjemiske midler både for krattskog, sopp og skadedyr.
6.Et par hundre mål med krattskog gikk med i en brann i Strand kommune i Rogaland torsdag kveld.
7.Faktisk har vi funnet røtter av krattskog som trolig stod her før området ble ryddet.
8.Han strør om seg med konsesjoner på nærradio og lokalTV efter prinsippet krattskog skaper forvirring.
9.Herlige, hvite fjellvidder, krattskog ved tregrensen, kirken lenger nede i dalen.
10.Men selv de som kan skaffe kapital, må ta lange skritt i byråkratiets krattskog før drømmen om et småbruk f.eks. kan realiseres.
11.Pikene ble lokket fra sine hjem til en tett krattskog, slått ned, sparket i brystet og skrittet, pisket og slått med kvister, brent i ansikt og på hender med glødende sigaretter.
12.Rundt 15 mål krattskog gikk tapt i en skogbrann like nord for Kjevik flyplass ved Kristiansand lørdag eftermiddag.
13.landskap, bevokst med småbjørk, krattskog og reinlav.
14.Et jaktlag av skrivende og agerende kustnere setter avsted i sprogets såvel som i livets krattskog.
15.Tett krattskog, blandet sammen med så mange som 26 poster, gjorde den 15,3 km lange herreløypa til litt av en styrkeprøve.
Your last searches