Norwegian-English translation of krigskunst

Translation of the word krigskunst from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

krigskunst in English

krigskunst
allmenn? martial arts
Similar words

 
 

More examples
1.Begrepet strategi stammer jo fra klassisk krigskunst.
2.I den nye koden bushido - krigerens vei - ble krigsdyktighet omgjort til krigskunst, og det ble klart at de" samuraiiske dyder" skulle ikke bare gjelde på slagmarken, men i alle livets situasjoner.
3.Judo, eller Kodokan Judo som er det korrekte navnet, bygger på og er utviklet fra jiujitsu - en gammel orientalsk krigskunst.
4.Med list og lureri, eller frapperende krigskunst, setter de alle treske tyranner til veggs.
5.Dette gjenspeiler til fulle den sammenstillingen av korte og lange våpen som vi finner i de gamle kinesiske skrifter om krigskunst.
6.Judo har sin opprinnelse i Japan, og er utviklet fra jiujutsu som betyr myk krigskunst.
Your last searches