Norwegian-English translation of krigsrett

Translation of the word krigsrett from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

krigsrett in English

krigsrett
millitærisknoun court-martial, military tribunal, martial law
Similar words

 
 

Wiki
En krigsrett er en militær domstol som dømmer og fastsetter straff for soldater for brudd på militær strafferett. I tillegg krever Genève-konvensjonene at krigsfanger som er tiltalt for krigsforbrytelser blir prøvet etter samme prosedyrer som det ansvarlige landets egne soldater.

More examples
1.I 1952 ble han truet med krigsrett, efter at han hadde offentliggjort et forbitret brev om julefeiringen i Tysklandsbrigaden.
2.Ifølge en general i hæren vil sikhsoldater som deserterte bli stilt for krigsrett og muligens dømt til døden.
3.Militærdomstolen erklærte overfor en apellrett som vurderer krigsrett mot generalene at de ordrer de tidligere militærregimene ga, var fullt forsvarlig.
4.Militærkilder i New Delhi hevdet at det i løpet av onsdag ville bli tatt skritt for å bringe desertører og opprørere i hæren for krigsrett.
5.President Raul Alfonsin har bestemt at Videla og ni andre offiserer skal stilles for krigsrett, tiltalt for bortføring, tortur og drap på tusenvis av mennesker.
6.Selv om den 22 sider lange rapporten aldri er blitt offentliggjort, har lekkasjer indikert at den anbefaler at 16 offiserer, i fremtredende stillinger under krigen, blir stilt for krigsrett.
7.Som desertører venter trolig krigsrett de to i Sovjet, og i London frykter deres hjelpere at dødsdom er det mest sannsynlige utfall.
8.De setter seg ut over en gitt og flere ganger - også efter den formelle delkapitulasjon overfor vestmaktene - bekreftende ordre, og vender tilbake til" sikker" havn - og krigsrett.
9.En uavhengig juristgruppe har påvist at militære anklaget for mord skal stilles for krigsrett.
Your last searches