Norwegian-English translation of kriminalisere

Translation of the word kriminalisere from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kriminalisere in English

kriminalisere
allmennverb criminalise
More examples
1.At en slik presisering kan kriminalisere flere og gi dem skyldfølelse, får tåles.
2.Det ble også hevdet at det er ulogisk å ikke kriminalisere bruk av narkotika.
3.Det er neppe tvil om at noen ønsker å bruke den til å kriminalisere meninger de ikke liker.
4.For etpar uker siden fikk regjeringen overlevert lister med 435 000 navn på personer som støtter kravet om å kriminalisere narkotikabruk.
5.Han betegnet forholdene i Iran som stadig verre, med et regime som forsøker å kriminalisere motstandere på en måte som er uten like i resten av verden.
6.Videre må vi være meget varsomme med å kriminalisere skisser til andre løsninger enn den valgte.
7.Jeg stiller meg undrende til vedtaket i den svenske Riksdagen om ikke å kriminalisere misbruk av narkotika.
8.Arbeidsgiverne har reagert spesielt sterkt mot planene om å kriminalisere kjønnsdiskriminering i arbeidslivet.
9.Det er bare de privatpraktiserende leger som gjennom sitt arbeide høster en ufortjent" profitt" fra folketrygden, et forsøk på å kriminalisere deres virksomhet.
10.Det tjener ingen hensikt å kriminalisere hverken enkeltbedrifter eller en hel bransje, når årsaken til feilene svært ofte er utenfor bedriftens kontroll.
11.En av årsakene er tendensen til på en gang å mystifisere, romantisere og kriminalisere dem som arbeider i disse tjenester, sier han.
12.RVs forsøk på å kriminalisere salget av Triangeltomten, så tvil om Oslo kommunes redelighet, Selmergruppens interesser, samt å påvise en sammenheng mellom tomtesalget og saken om Sentrum stasjon, er direkte løgnaktige, heter det i redegjørelsen fra ordfører Albert Nordengen.
13.Rudge var også meget kritisk til den økende tendens til å kriminalisere flyktninger og asylsøkere.
14.Treholt sier at hensikten er å kriminalisere hele venstresiden her i landet.
Similar words

 
 

kriminalisere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) kriminaliserekriminaliserendekriminalisert
Indikative
1. Present
jegkriminaliserer
dukriminaliserer
hankriminaliserer
vikriminaliserer
derekriminaliserer
dekriminaliserer
8. Perfect
jeghar kriminalisert
duhar kriminalisert
hanhar kriminalisert
vihar kriminalisert
derehar kriminalisert
dehar kriminalisert
2. Imperfect
jegkriminaliserte
dukriminaliserte
hankriminaliserte
vikriminaliserte
derekriminaliserte
dekriminaliserte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde kriminalisert
duhadde kriminalisert
hanhadde kriminalisert
vihadde kriminalisert
derehadde kriminalisert
dehadde kriminalisert
4a. Future
jegvil/skal kriminalisere
duvil/skal kriminalisere
hanvil/skal kriminalisere
vivil/skal kriminalisere
derevil/skal kriminalisere
devil/skal kriminalisere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha kriminalisert
duvil/skal ha kriminalisert
hanvil/skal ha kriminalisert
vivil/skal ha kriminalisert
derevil/skal ha kriminalisert
devil/skal ha kriminalisert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle kriminalisere
duville/skulle kriminalisere
hanville/skulle kriminalisere
viville/skulle kriminalisere
dereville/skulle kriminalisere
deville/skulle kriminalisere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha kriminalisert
duville/skulle ha kriminalisert
hanville/skulle ha kriminalisert
viville/skulle ha kriminalisert
dereville/skulle ha kriminalisert
deville/skulle ha kriminalisert
Imperative
Affirmative
dukriminaliser
viLa oss kriminalisere
derekriminaliser
Negative
duikke kriminaliser! (kriminaliser ikke)
dereikke kriminaliser! (kriminaliser ikke)
Your last searches