Norwegian-English translation of kritiker

Translation of the word kritiker from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kritiker in English

kritiker
filmkonst - journalistik - mannnoun critic
  filmkonst - journalistik - kvinnenoun critic
  karakter - mannnoun faultfinder, critic
  karakter - kvinnenoun faultfinder, critic
Synonyms for kritiker
Similar words

 
 

More examples
1.Dette sier den åpenbart mest forutinntatte kritiker i korpset !
2.Glimtvis geniale" var formuleringen fra en kritiker efter det første" Lørdagssirkuset", der de to unge damene plutselig tok hele det norske folk med et feiende stormkast, fikk praten til å stilne i stuene og folk til å rette seg opp i sofaen, neimen, i all verden, dette er jo gøy... !
3.Dette er oppskriften på hvordan man legger forholdene til rette for en katastrofe, sier en kritiker.
4.Engelsens bilder har" nordisk ånd", sa en fransk kritiker i anledning en utstilling Engelsen viste i Toulon i sommer.
5.Har De likt rollen som kritiker av norsk økonomisk politikk ?
6.Men, som en kritiker formulerer det, det vil ikke være første gang USA innledningsvis har imøtekommet en mexicansk anmodning, for bare å vise at man allikevel ikke er rede til å forhandle seriøst.
7.Og påvirkningen går ikke alltid i den retning en moraliserende kritiker liker ?
8.Anekdotene er altså mange, og nå har Richard Roud, kritiker og direktør for New Yorkfestivalen, skrevet en fascinerende biografi om sin venn, dette irriterende menneske som Jean Cocteau kalte" dragen som vokter våre skatter".
9.Carl Hambro har bl.a. virket som forfatter, oversetter, diplomat, pedagog, journalist og kritiker.
10.DEN gang ønsket Aftenpostens begeistrede kritiker musikerne bak Oslo SommerOpera både større oppgaver og bedre lokaler enn Folkemuseets" Gamle landbruk" kunne by dem.
11.Da Erik Pierstorff ble fast kritiker i Dagbladet for åtte år siden, prøvde han straks å ta opp arven efter Odd Eidem, labil og omskiftelig som han, personligprivat impresjonistisk.
12.David McDuff, engelsk oversetter og kritiker med skandinavisk som et spesialområde, anmelder fem av fjorårets norske diktsamlinger, og nevnes skal bare at Stein Mehren er den som slipper best fra det.
13.Den eneste forskjellen ble at regjeringen åpnet sin favn for sin sterkeste kritiker, landsbygdpartiet.
14.Den gode og virkningsfulle leseropplevese må være målet, enten man er forfatter eller forlagssekretær, bokhandlermedhjelper eller kulturbyråkrat, kritiker eller markedsfører.
15.Den kjente britiske forfatter, kritiker og litteraturprofessor, John Wain, er invitert av Universitetet i Oslo til å forelese om George Orwells bok" 1984".
16.Desto nyttigere er det å få frem hva en kritiker med Dagfin Juels bakgrunn har kommet til og advarer mot, med basis både i tusenårsperspektivene og sine egne mer dagsnære erfaringer.
17.Det er ikke lett å være både initiativtager og kritiker på samme tid, forklarer Per Østerud.
18.Ebba Haslund vil være kjent som en treffsikker kritiker av det som går på skeive i gård og grend.
19.Efter en kritiker og publikumsfiasko for seks år siden trakk han seg tilbake til nordsjøkysten, krenket og skuffet - og begynte å fabulere om serien" Heimat".
20.En annen kritiker er Mark Stefik, vitenskapsmann ved Xerox Palo Alto forskningssenter i California.
21.En av disse var Det kristne institutt, hvis leder, dr. Beyers Naude, lenge hadde vært den mest fremtredende hvite kritiker av regimet, og som var dobbelt uglesett fordi han var en" forræder", en utbryter fra NGK og Det nasjonale parti.
22.En av låtene på den første LPplaten handlet om en trist kjærlighetsaffære, mens en kritiker mente den egentlig handlet om gonore !
23.En kjent nigeriansk advokat, dr. Olu Onagoruwa, som også var en fremtredende kritiker av Shagariregimet, sier at den nye regjeringen ikke har løst et eneste problem siden den overtok.
24.En kritiker må ustanselig leve seg inn i andres.
25.En kritiker som tidligere benyttet fascistmerkelappen om serien, måtte innrømme at Hallbing endelig hadde utgitt" en av de mest interessante bøker som har vært skrevet om forholdene i Amerika på slutten av forrige århundre".
26.En pervers eksentrisitet, hevdet en kritiker - han er inne på noe.
27.Er det ikke pussig at når en kjent kritiker skriver en forholdsvis fyldig anmeldelse av en mannlig forfatter, så kommer den som kronikk i hovedavisen, mens en tilsvarende fyldig anmeldelse av en kvinnelig forfatter gjerne kommer på trykk som artikkel i" Aftennummeret".
28.Erik Pierstorff burde tenke grundig over det ansvar han har som kritiker i en storavis der motforestillinger svært sjelden slipper til i spaltene.
29.Even Hebbe Johnsruds anmeldelse av Memphisgruppen fra Italia som nu stiller ut ny design på Galleri 15, er nok et skuffende eksempel på hvordan denne kritiker er i ferd med å komme i utakt med samtidskunsten.
30.Fastslår den engelske kritiker Derrick StewartBaxter i juninummeret av det britiske jazztidsskrift Jazz Journal, som har vel så stor utbredelse på andre siden av Atlanterhavet.
Your last searches