Norwegian-English translation of krype til korset

Translation of the word krype til korset from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

krype til korset in English

krype til korset
allmenn? creep to the cross
Synonyms for krype til korset

 
 

More examples
1.Bergen Bank har sluppet å krype til korset på denne måten, men også de sliter med å holde seg ajour med alle transportnoteringene.
2.Folk oppdaget oss, og fikk mistanke, og det endte med at vi måtte krype til korset.
3.I Danmark måtte myndighetene krype til korset og avskjedige seks busssjåfører, som hadde vist den uhørte frekkhet - og selvstendighet - å melde seg ut av fagforeningen !
4.Bare ti uker senere måtte ledelsen i CocaCola Company krype til korset efter å ha innsett sin grove tabbe.
5.Efter medienes og opinionens kraftige avsløringer fant" Traktat Nå" til slutt å måtte krype til korset.
6.Francos tanke var at boikotten skulle myke opp de gjenstridige gibraltarene, tvinge dem til å krype til korset og gå inn for spansk overherredømme over den britiske kolonien.
7.I uttalelsene fra partene ble det ikke nevnt noe om skriftlig garanti, og forbundets viseformann, Mick McGahey, sa at det ikke blir snakk om å krype til korset.
Your last searches