Norwegian-English translation of krysse av

Translation of the word krysse av from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

krysse av in English

krysse av
skriveriverb mark off, check off
Examples with translation
Nå kan du krysse veien.
Jeg synes det er farlig for deg å krysse elven.
Similar words

 
 

More examples
1.Alle barn - og voksne som har gledet seg til årets julesvømming, kan krysse av på 16. desember.
2.Ballettelskere kan krysse av 8., 16. og 23. desember, da vises bl.a.
3.De tre første dagene i mars bør alle skiinteresserte krysse av på kalenderen.
4.De tre første dagene i mars bør alle skiinteresserte krysse av på kalenderen.
5.Det er bare å krysse av sine" lykketall" og håpe på hellet, sier han.
6.Disse ble politianmeldt av Rød Valgallianse efter at Nergaard under kommunevalget ifjor ba sin personalsjef krysse av ansatte og ansattes familie på RVs valgliste.
7.En viktig del av kampanjeopplegget er at ungdom blir oppfordret til å krysse av i 10 rubrikker hvor Unge Høyres standpunkter er spissformulert.
8.Fradraget blir nemlig gitt maskinelt, men av hensyn til kontrollen må de som har kjøpt andeler i aksjefond i 1983, krysse av for dette i rubrikken på første side.
9.I Norge legges det opp til å krysse av syv rette tall av 34 på en kupong.
10.Men de som i 1983 har kjøpt slike andeler, må av hensyn til kontrollen krysse av for det i rubrikken på første side i selvangivelsen.
11.Og dersom man ikke ønsker å stå opp tidlig for å handle, kan man bestille varer ombord, krysse av utenpå en konvolutt, legge penger i, levere den i resepsjonen og hente maten på kai i Oslo ved ankomst.
12.Skolestyrets medlemmer ønsket spørsmål der elevene kunne svare med egne ord, ikke bare krysse av i ja eller neirubrikker.
13.Det kan de gi uttrykk for ved å krysse av på lisenskortet for hvilken sprogform som ønskes.
14.Efterhvert som tallene leses opp i radioen, må man krysse av de tallene man har på kupongen.
15.Fradraget blir nemlig gitt maskinelt, men av hensyn til kontrollen, må de som i 1984 har kjøpt andeler i aksjefond krysse av for dette i rubrikken på første side.
16.Ifølge de planer som eksisterer for Lotto i Norge, skal de som deltar i spillet krysse av 7 av ialt 34 tall på en kupong.
17.Lotto er et tallspill hvor det legges opp til å krysse av 7 rette tall av 34 på en kupong.
18.Men de som i 1984 har kjøpt slike andeler, må krysse av for dette i rubrikken på første side i selvangivelsen.
19.På dette spørsmålet var svaralternativene slik at det ble aktuelt for noen å krysse av ved mer enn ett.
20.Resultatet er da også blitt en meget vakker utstilling med skikkelig katalog, et" must" å krysse av i Oslos vintertilbud.
Your last searches