Norwegian-English translation of krysse over

Translation of the word krysse over from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

krysse over in English

krysse over
skriveriverb cross off, cross out, strike out, strike through
Examples with translation
Nå kan du krysse veien.
Jeg synes det er farlig for deg å krysse elven.
Similar words

 
 

More examples
1.Vi skal seile nedover mot svenskekysten og kanskje krysse over til Kragerø, men hovedpoenget er naturligvis undervisningen ombord.
2.Et annet problem som har oppstått det siste året, er nye jordanske regler som i praksis reduserer unge palestinske akademikeres muligheter til å krysse over til Østbredden av Jordanelven for å ta seg arbeide der eller å fortsette til andre arabiske land.
3.Med ferge fra Linge i Valldal kan man krysse over til Eidsdal og komme Ørneveien til Geiranger, en av de flotteste vestnorske turistruter.
4.Siden mandag har det vært nesten umulig å krysse over fra den ene til den annen del av byen.
5.Ifølge denne avisen er restriksjoner som hittil har gjort det svært vanskelig for menn i alderen 16 til 28 år fra Vestbredden og krysse over til Østbredden av Jordan, fullstendig opphevet.
6.Personbilen kom fra Sem kirke og skulle krysse over til Bispeveien, skrives det i Tønsbergs Blad.
Your last searches