Norwegian-English translation of kryssende

Translation of the word kryssende from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kryssende in English

kryssende
allmenn? border
Synonyms for kryssende
Anagrams of kryssende
Examples with translation
Jeg foretrekker et telt med stormmatter, samt med kryssende teltstenger grunnet vindstabilitet og snøtrykk, og dette må være et 2-lagstelt.
Similar words

 
 

More examples
1.Alt er basert på flyvernes skjønn, og bedømmelse av avstanden til det kryssende flyet.
2.Kjør rett for s... ! hørte jeg en motorbåtfører brøle til en seiler som kom kryssende mot hans og en rekke andre motorbåter i en trang led isommer, og utbruddet er antagelig typisk for deler av problemet.
3.Sentralledelsen i partiet kan bli koblet inn der det måtte oppstå klart kryssende interesser i partiene.
4.Vi er forberedt på kryssende holdninger i spørsmålet om hvordan nærradio og et alternativt TVtilbud skal finansieres, uttaler personlig sekretær i Kulturdepartementet Gunnar Magnus til Aftenposten.
5.Av det som er anført ovenfor skulle det fremgå nokså klart at det er mange - og tildels kryssende - hensyn som må tas når det skal lages en ny bibeloversettelse.
6.Besetningen på SASflyet sier i sin rapport at det sovjetiske flyet passerte to kilometer borte, rett foran på kryssende kurs.
7.Budsjettet er vel tilpasset en rekke kryssende hensyn og inneholder et hav av gode nyheter for det norske folk.
8.Både budsjettet og det økonomiske opplegg forøvrig synes vel avbalansert i forhold til den økonomiske virkelighet og til de mange kryssende hensyn som enhver budsjettbehandling vil være preget av.
9.Båtspalten er ikke ment som et diskusjonsforum, men fordi flere har hengt seg opp i eksemplet hvor jeg beskrev motorbåtføreren som skjelte ut seileren som kom kryssende mot ham i en trang led, kan det være interessant å dvele litt mer ved sjøveisregel 20 som omhandler dette spesielle problemet.
10.De 10 blokkene skal bindes sammen med to kryssende gater som blir overbygget med glass.
11.Derfor burde den utformes under hensyntagen til en rekke kryssende hensyn, herunder også" rettferdighet" i den betydning at hver stemme bør telle noenlunde likt ved mandatfordelingen.
12.Derfra går tunnelen inn i fjellet på Vippetangen, hvor det blir underjordiske avog påkjøringsramper både østover og vestover - uten at dette hindres av kryssende trafikk.
13.Det er i dette hverdagsmylderet av kryssende utfordringer, og ikke i de søndagsstille stuer, at frontlinjene i vernet av norsk skriftlig kultur går.
14.Det er nesten som å sette tårn mot tårn i sjakk, spillbildet undergår dramatisk forenkling, for så å domineres av kryssende diagonaler.
15.Dette innebærer kryssende interesser og har muligens ført til kombinasjoner som gir et komplisert programtilbud.
16.Enkelte (motorbåtførere) hevder der at de ikke oppfatter seg pliktige til å vike for en kryssende seilbåt i en trang led, fordi seileren efter deres oppfatning ikke har rett til å ta seg frem i et slikt farvann på den måten.
17.Et godstog stanset i fem minutter på Stange stasjon på Hedemarken for å vente på et kryssende tog.
18.FormoBerntsen er sosionom, men mener både sosionomer, leger og andre faglig kvalifiserte til sjefsstillingene i sosialsektoren mangler opplæring i det å lede en institusjon med så kryssende interesser og konflikter.
19.Grünerløkkens preg er bestemt av den rette vinkel og den kryssende akse.
20.Her står kryssende hensyn mot hverandre.
21.Hvorvidt lederen er en god administrator med rygg sterk nok til å stille seg i midten av spenningsfeltet av kryssende interesser, vurderes mer tilfeldig.
22.I Norge er det bare Sola og Fornebu som har kryssende rullebaner.
23.I den aktuelle situasjon innebærer dette en avveining mellom kryssende hensyn.
24.Innenfor rettssikkerhetsrammen gjør kryssende hensyn og interesser seg gjeldende.
25.Kryssende hensyn fører til enda større problemer under et oppgjør som dette, sier landbruksdirektør Per Harald Grue.
26.Kryssende trafikk og tykke stålplater i gatelegemet gjør ikke situasjonen bedre, sukker trafikkinspektøren.
27.Lille Marja Skogland piper overbevisende som den arme ungen og farfar Sverre Bentzen skisserer klart den ekle svigerfaren så fylt av kryssende hensyn, fra selvhevdelse til mobbing.
28.Man skal bare være klar over at et mer desentralisert system forutsetter en balansegang, en avveining mellom kryssende hensyn som ikke blir så helt enkel å gjennomføre i praksis.
29.Men vi kan ikke lukke øynene for at vi også her står overfor kryssende hensyn, som krever den nødvendige avveining fra myndighetenes side.
30.Oppryddingen har støtt an mot kryssende interesser mellom forskjellige etater, ikke minst når politiet gjerne vil ha visse klientopplysninger fra sosialarbeidere.
Your last searches