Norwegian-English translation of kryssfiner

Translation of the word kryssfiner from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kryssfiner in English

kryssfiner
trenoun plywood
Similar words

 
 

More examples
1.Kjell Erik Killi Olsen er representert med malerier på kryssfiner, med påmonterte skulpturer i pappmasje, en erigert fantasiverden i sterke, lyse farver.
2.De lages av to biter kryssfiner eller lignende, som sages til med løvsag, slipes og males.
3.Det kan lages av både kryssfiner og sponplate, men den uøvde bør nok holde seg til sponplate med tett overflate, som er lett å sparkle og male.
4.Et skjøtestykke av vannfast kraftig kryssfiner med styrespor slåes ovenfra og ned i Hsnittet.
5.Kasser til utenørs bruk bør lages av vannfast kryssfiner (plywood), ellers kan alle platematerialer brukes.
6.Kryssfiner tørker ubetydelig i tverrsnitt sammenlignet med den radielle tørkingen i originalt tre.
7.Nemlig en" prøve" på den ene av kuplene, bygget i kryssfiner over nedgangen til Holmenkolbanen.
8.Små objekter i kryssfiner og pappmasje og skulpturer i leire, samt en neoninstallasjon, er noe av det Fredriksen stiller ut.
9.Til værs med veltrimmet bart kryssfiner, duk og barduner.
Your last searches