Norwegian-English translation of kunngjøring

Translation of the word kunngjøring from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kunngjøring in English

kunngjøring
rettsvitenskapnoun notification
  forklaringnoun announcement, declaration, annunciation
Synonyms for kunngjøring
Similar words

 
 

More examples
1.En offisiell kunngjøring er blitt sendt ut av Sentralkomiteen i SovjetUnionens kommunistiske parti, Det øverste sovjets presidium og SovjetUnionens regjering.
2.(AP) President Habib Bourgibas kunngjøring fredag om at det likevel ikke blir noe av prisstigningene på brød og viktige matvarer, ble fulgt av gledesdemonstrasjoner i hovedstaden Tunis.
3.(New York Times / NPSAP) Vestlige diplomater i Nicaraguas hovedstad heller til den oppfatning at landets marxistiske ledere fortsatt tar sikte på å holde valg med deltagelse av ulike partier i 1985, til tross for regjeringens kunngjøring i helgen om at forberedelsene til valgene er lagt på is inntil videre.
4.Dette vil være en uforglemmelig side i den kinesiske idrettshistorien, sa Xian i sin kunngjøring.
5.Tapet av broen er et alvorlig tilbakeslag for El Salvadors økonomiske virksomhet, heter det i en kunngjøring fra forsvarsdepartementet i landet som ble offentliggjort søndag.
6.Ved kunngjøring av resultatene steg aksjekursen for selskapet fra 9,5 til 11,5 dollar på børsen i New York, opplyser adm. direktør Einar Sissener i AL Norge, som kontrollerer det amerikanske selskapet.
7.Vi snakket meget hjertelig sammen og han fortalte meg at han hadde tatt denne beslutningen, hevdet Illueca et par minutter efter at fjernsynet kom med sin kunngjøring.
8.Besøket finner sted efter innbydelse fra president Kim Il Sung og hans sønn, Kim Jong Il, ifølge en kinesisk kunngjøring.
9.Cirka en time før den offisielle kunngjøring kom fra Moskva, avbrøt Cheysson forhandlingsmøtet, kunngjorde at Andropov var død og ba om ett minutts stillhet til minne om" topplederen i et av verdens største land".
10.De døde og sårede er først og fremst ofre for brutale overfall, ulykker og overdrevent alkoholforbruk, fremgår det av helsemyndighetenes kunngjøring.
11.De konflikter som måtte oppstå som følge av denne nyinnførte ordning fra våre myndigheters side, kan gi opphav til klager...", skriver han bl. a. i sin kunngjøring.
12.De som har gått et år på skole her i landet og er tatt opp til videregående skolegang fra høsten av, skal også kunne få arbeidstillatelse uten forutgående kunngjøring.
13.De sovjetiske representanter i Sarajevo ble åpenbart først informert om Andropovs død kort før den offisielle kunngjøring ble sendt ut i Moskva ved middagstid.
14.Demonstrantene protesterte mot myndighetenes kunngjøring om en fordobling av brødprisene fra 1. januar.
15.Den amerikanske regjering vil sende ut en kunngjøring om dette mandag, opplyser en offisiell kilde i Washington.
16.Den franske regjering sa i en kunngjøring at Frankrike kontrollerer alt fiske innenfor sin egen 300 kilometersone, og er ansvarlig for at gjeldende avtaler mellom Frankrike og EF og mellom EF og Spania blir overholdt.
17.Den sydafrikanske apartheidmotstanderen biskop Desmond Tutu blir nevnt som en av de sterkeste kandidatene foran Nobelkomiteens kunngjøring av årets fredspris som finner sted i eftermiddag.
18.Den velkledde auksjonarius, Marek Grzybowski, roper ut denne elektrifiserende kunngjøring på nærmest perfekt engelsk, eller snarere amerikansk.
19.Derfor venter de nå på at regjeringen skal komme med en kunngjøring om at alt blir glemt, før de vil være med på noen forhandlingsavtale.
20.Det eneste lyspunkt på Israels økonomiske himmel mandag, var en kunngjøring om at USA har gitt landet fem måneders utsettelse med tilbakebetalingen av et lån på en halv milliard dollar.
21.Det er imidlertid ikke kommet noen offisiell kunngjøring om hvem som skal efterfølge marsjall Ustinov.
22.Det er utferdiget kongelig kunngjøring om bemyndigelse for Finans og tolldepartementet til å skrive ut partialobligasjoner og sertifikater i 12 prosent innenlandsk statslån 19842001 pålydende kr. 2 580 000 000.
23.Det er utferdiget kongelig kunngjøring om bemyndigelse for Finans og tolldepartementet til å skrive ut sertifikater og partialobligasjoner i 12 1 / 4 pst. innenlandsk statslån 1984 / 2001 pålydende kr. 4 525 000 000.
24.Det er utferdiget kongelig kunngjøring om bemyndigelse for Finans og tolldepartementet til å skrive ut sertifikater og partialobligasjoner i 12 pst. innenlandsk statslån 19841989 / 2006 pålydende kr. 1 917 000 000.
25.Det er utferdiget kunngjøring av grunnlovsbestemmelse om endring av Grunnlovens 57, 58 og 63 første ledd.
26.Det forelå ingen umiddelbar offisiell kunngjøring fra fransk hold.
27.Det het senere i en kunngjøring fra forsvarsdepartementet i Alger at episoden skjedde da en algirsk hærenhet avskar 60 marokkanere på algirsk territorium sør for byen Bechar.
28.Det offisielle nyhetsbyrået TASS siterte fra den polske statsminister Wojciech Jaruzelskis kunngjøring av amnestiet i den polske nasjonalforsamlingen.
29.Det var samtidig den 70 år gamle konservative erkebiskopens mest kritiske kunngjøring de 18 måneder han har vært kirkens overhode i det hovedsakelig katolske landet.
30.Dette ble opplyst i en ubekreftet vestlig melding fra Sofia, men den offisielle kunngjøring fra den bulgarske OLkomite var ventet.
Your last searches