Norwegian-English translation of kuppel

Translation of the word kuppel from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kuppel in English

kuppel
arkitekturnoun cupola, dome
Similar words

 
 

Wiki
En kuppel av latin cupa, tønne er et regelmessig krummet hvelv over et grunnplan som er sirkelformet, elliptisk eller polygonalt.

More examples
1.Vi bygget om de gamle lampene, tok ut holderen til veken og satt i ny kuppel.
2.Da vil De se at Nationaltheatrets mektige kuppel fyller hele synsbildet midt imot.
3.De 40 medlemmer, som har til oppgave å våke over det franske sprogs renhet, møtes under akademiets tradisjonsrike kuppel ved Seinebredden hver torsdag - iført sine gulloverbroderte drakter for å videreføre det nitide og nærmest uendelige arbeide med den store franske ordboken.
4.Den lignet en glødende kuppel som ble større og større og senere antok oransjerøde og gulaktige farvenyanser.
5.Det er 100 år siden grunnstenen ble lagt til denne riksdagsbygning, som ikke bare har stått sterkt i tyskernes bevissthet, men for alltid er knyttet til bildet av den brennende kuppel, riksdagsbrannen, opptakten til Hitlers terrorvelde og alt som fulgte efter.
6.Dette er gjort både for å tilpasses Nationaltheatret og fordi en kuppel er en mektig form som selv med beskjeden størrelse virker monumental på avstand.
7.Hun lekte riktignok på sitt mørkeloft mens Fanny og Alexander opptrådte for våre øyne likesom i en varm, rik kuppel av levende lys.
8.I det siste tilbudet har Staten efterkommet endel av kravene fra Statstjenestemannskartellet og YS og gitt tilbudet en svak" kuppel" i midtskiktet av regulativet - det som ble kalt hengekøyen efter fjorårets oppgjør.
9.Imidlertid bør man merke seg at Paviljongen krones av en kuppel.
10.Mest iøynefallende er den gyldne kuppel over Klippedomen, den bygning som gir de besøkende den største skjønnhetsopplevelse.
11.Allerede paviljongens opprinnelige, enslige kuppel var et meget betenkelig element med sin imitasjon av den store teaterkuppel.
12.Dagen" derpå" "Messias" av Händel i Royal Albert Hall og under Victorias voldsomme kuppel.
13.De 40 utvalgte under Det franske akademis kuppel i Paris kunne igår feire 350års dagen for at kong Ludvig XIII 29. januar 1635, efter oppfordring fra kardinal Richelieu, opprettet det stolte kollegium for å sikre landets åndselite og samtidig det franske sprogs renhet og verdighet.
14.Det kvadratiske rom under en kuppel er statisk i horisontalretningen, det formidler ingen bevegelse fremover.
15.Et moderne planetarium, med en kuppel på 30 meter i diameter og plass til 600 tilskuere, er under planlegging i Oslo.
16.Et planetarium er en kuppel med en kraftig projektør som avbilder himmelrommet og gir innblikk i noe av den viten vi har.
17.Fra flammen går utsynet gjennom buen til enden av parken, der fylles perspektivet av Atomdomen med sin tomme kuppel og klagende murrester.
18.Kirken er sprengt inn i selve fjellet, den har kuppel av glass og taket er satt sammen av kobbertråder.
19.Kuppel, gavl, sokkel og søyle er som et sett av bilder som han dikter sine hus med.
20.Man gikk så langt som til å antenne Nationaltheatrets kuppel, for å forhindre en propagandapremiere.
21.Med optiske illusjoner er taket formet både som kuppel og som himmel det har både en" krum" form og er et åpent" hull".
22.Midtkuppelen vil bli adskillig mer bastant enn den vi ser prøve på, med en ekstra kuppel som stikker totre meter i været.
23.Nationaltheatrets kuppel har allerede fått sine avleggere i restauranttakkuplene ved Musikkpaviljongen.
24.Nå står den med sin hule kuppel og forrevne murbrokker - restene av det som var Hiroshimas vakreste bygning - messehallen, utstillingssentret.
25.Peterskirkens kuppel.
26.Påstanden er dessuten inkonsekvent i forhold til programmets påstand om Firenzedomens kuppel like efterpå.
27.Senteret som inneholder lokaliteter for utstillinger, restauranter og butikker hever seg opp over landskapet i en 17kantet kuleaktig kuppel.
28.Spesielt vil vi fremheve sammenhengen mellom teatrets kuppel og stasjonsbygningens takformer.
29.Særlig fordi den sees mot Nationaltheatrets kuppel med dens generøse ornamentering.
30.Teaterets store kuppel samler bygningsmassene og er et dominerende element i sentrumsmiljøet.
Your last searches