Norwegian-English translation of kursiv

Translation of the word kursiv from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kursiv in English

kursiv
typografiadjective italic
  skriveriadjective cursive
  typografinoun italics
Derived terms of kursiv
Similar words

 
 

Wiki
Kursiv skrift er skrift som er skråstilt, i motsetning til vertikalt rettstilt skrift (normal). Denne skrifttypen er influert av håndskrift, og brukes tidvis for å etterligne dette. Kursiv skrift brukes oftest for å understreke viktige ord eller poenger, eller av andre grunner atskille en del av en tekst fra de øvrige delene.

Your last searches