Norwegian-English translation of kverke

Translation of the word kverke from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kverke in English

kverke
allmennverb choke, throttle, stifle
Synonyms for kverke
Anagrams of kverke
More examples
1.Alle de 50 unghingstene som siden 19. juni har gått på beite i området ved Storhøli, er i helgen fraktet ned igjen fra fjellet en måned før tiden - fordi den meget smittsomme sykdommen kverke er brutt ut blant dyrene.
2.Det er lenge siden det siste tilfelle av kverke forekom i distriktet og den opptrer svært sjelden, forteller Dagningen.
3.Allerede som føll ble Legolas sterkt angrepet av kverke, (en akutt form for hestehoste).
4.De kan godt kverke en til.
5.Kneble dem og kverke dem og få dem til å forsvinne.
6.Kulturminister Lars Roar Langslet sa at" den sikreste vei å kverke de nye kringkastingsstasjonene" er at stortingsflertallet fastholder sin beslutning om nei til reklame.
7.Stortinget skal nu fristes til å kverke slike ansatser.
Similar words

 
 

kverke as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) kverkekverkendekverket
Indikative
1. Present
jegkverker
dukverker
hankverker
vikverker
derekverker
dekverker
8. Perfect
jeghar kverket
duhar kverket
hanhar kverket
vihar kverket
derehar kverket
dehar kverket
2. Imperfect
jegkverket
dukverket
hankverket
vikverket
derekverket
dekverket
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde kverket
duhadde kverket
hanhadde kverket
vihadde kverket
derehadde kverket
dehadde kverket
4a. Future
jegvil/skal kverke
duvil/skal kverke
hanvil/skal kverke
vivil/skal kverke
derevil/skal kverke
devil/skal kverke
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha kverket
duvil/skal ha kverket
hanvil/skal ha kverket
vivil/skal ha kverket
derevil/skal ha kverket
devil/skal ha kverket
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle kverke
duville/skulle kverke
hanville/skulle kverke
viville/skulle kverke
dereville/skulle kverke
deville/skulle kverke
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha kverket
duville/skulle ha kverket
hanville/skulle ha kverket
viville/skulle ha kverket
dereville/skulle ha kverket
deville/skulle ha kverket
Imperative
Affirmative
dukverk
viLa oss kverke
derekverk
Negative
duikke kverk! (kverk ikke)
dereikke kverk! (kverk ikke)
Your last searches