Norwegian-English translation of kvikke opp

Translation of the word kvikke opp from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kvikke opp in English

kvikke opp
allmenn? recreate
Synonyms for kvikke opp
Similar words

 
 

More examples
1.Fra 1966 prøvde Flemming Flindt å kvikke opp Bournonville med friskere farver og lempninger i koreografien.
2.At etikettene gjør så godt de kan for å kvikke opp inntrykket, hjelper bare så altfor lite.
Your last searches