Norwegian-English translation of kvile

Translation of the word kvile from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kvile in English

kvile
allmennverb rest
Anagrams of kvile
More examples
1.Bærre dykk rir på og held rekkja så skære bli både kaffekok og kvile om ein stund, forkynner Eirik i teten.
2.Fra Ivar Kvale og Jorun Kvile til Hilde Marie Selenius, Theresesgt. 16 B seksjon 11 for 350 000 kroner.
3.Kvile har selv sunget ved Stockholmsoperaen, og ga de fremmøtte en smakebit fra Mozarts Tryllefløyten samt Porgy and Bess i duettsang med operasangerinnen Ruth Linge.
4.Som sedvanlig klar tallmessig overvekt av kvinnestruper, ikke desto mindre ledet korets formann, doktor Knut Kvile, an en håndfull tenorer fra sin plass på bakre venstre flanke.
5.Det var vel mer en heldig tilfeldighet, og det sene tidspunkt på dagen strømstansen inntraff på som gjorde at strømstansen ikke fikk alvorlige konsekvenser, uttaler vakthavende gynekolog Knut Kvile til Aftenposten.
Similar words

 
 

kvile as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) kvilekvilendekvilt
Indikative
1. Present
jegkviler
dukviler
hankviler
vikviler
derekviler
dekviler
8. Perfect
jeghar kvilt
duhar kvilt
hanhar kvilt
vihar kvilt
derehar kvilt
dehar kvilt
2. Imperfect
jegkvilte
dukvilte
hankvilte
vikvilte
derekvilte
dekvilte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde kvilt
duhadde kvilt
hanhadde kvilt
vihadde kvilt
derehadde kvilt
dehadde kvilt
4a. Future
jegvil/skal kvil/skale
duvil/skal kvil/skale
hanvil/skal kvil/skale
vivil/skal kvil/skale
derevil/skal kvil/skale
devil/skal kvil/skale
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha kvil/skalt
duvil/skal ha kvil/skalt
hanvil/skal ha kvil/skalt
vivil/skal ha kvil/skalt
derevil/skal ha kvil/skalt
devil/skal ha kvil/skalt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle kvile
duville/skulle kvile
hanville/skulle kvile
viville/skulle kvile
dereville/skulle kvile
deville/skulle kvile
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha kvilt
duville/skulle ha kvilt
hanville/skulle ha kvilt
viville/skulle ha kvilt
dereville/skulle ha kvilt
deville/skulle ha kvilt
Imperative
Affirmative
dukvil
viLa oss kvile
derekvil
Negative
duikke kvil! (kvil ikke)
dereikke kvil! (kvil ikke)
Your last searches