Norwegian-English translation of kvinnelighet

 
 

More examples
1.Det var denne rolleskikkelsens enorme kvinnelighet som fikk meg til å velge kvinneduoen til regien.
2.Foruten mytedannelsen rundt hennes kvinnelighet skyldes nedvurderingen av forfatterskapet andre omstendigheter, mener Linneberg.
3.Jeg ønsker ikke å ødelegge min kvinnelighet, jeg vil kle meg slik jeg synes er elegant og pent. jeg går aldri til det skritt å gjøre meg mer anonym - det vil jeg oppfatte som et nederlag.
4.De eneste forbilder vi har å sammenligne oss med, er et knippe" superkvinner" som ofte kritiseres for å ha lagt av seg sin naturlige kvinnelighet i konkurransen med menn.
5.Hun er blitt offer for menns myter om kvinnelighet, hevder litteraturforskeren Arild Linneberg.
6.Hun meddeler oss sin glede og undring over de nære ting, og de enkle, som oftest abstraherte motivene gjengis med sober fargefølelse og kvinnelighet.
7.Jeg er på alle måter opptatt av å holde på min kvinnelighet ikke bare når det gjelder utseende.
8.Noe bedre eksempel enn Frankrikes nye offisielle regjeringstalsmann Georgina Dufoix (bildet) på at franske hardtarbeidende yrkeskvinner på toppnivå likevel klarer å beholde sin kvinnelighet og charme og ikke blir maskuline maskiner, skal man trolig lete lenge efter.
9.Reservasjonsløst - for å realisere sin kvinnelighet.
10.Jentene må oppmuntres til å mestre ting, og ikke få følelsen av at deres flinkhet kan gå på bekostning av deres kvinnelighet.
11.Det er en lang prosess å utvikle et billedsprog som stemmer overens med min kvinnelighet.
12.Det er like" farlig" å prøve å" bli en av gutta" ved å opptre som et intetkjønn som det er å spille på sin kvinnelighet.
13.En annen sak er at franske kvinner - i motsetning til for eksempel mange skandinaviske medsøstre - har klart å holde på koketteri og kvinnelighet tross langvarig kvinnefrigjøring og avanserte yrkeskarrierer.
14.Engelstad påstår nemlig at" Amalie Skram i sin diktning på mange måter foregriper psykoanalysens teorier om kvinnelighet".
15.Foregriper Amalie Skram psykoanalysens teorier om kvinnelighet, spør forfatteren av" Sammenbrudd og gjennombrudd", Irene Engelstad.
16.Gjennom sine 22 år i Aftenposten var hun ved sin faglige dyktighet og barske, men likevel charmerende kvinnelighet, et midtpunkt i et ellers mannsdominert yrke.
17.Innenfor dens omriss kan så en rund og buet kvinnelighet utfolde seg i ren kontur.
18.Likedan er Eva Sevaldson som datteren meget presis i bruken av sine virkemidler og gir både parodi og rik, ekte kvinnelighet på en gang.
19.Makt er et negativt ladet begrep i Norge og blir betraktet som uforenlig med" kvinnelighet".
20.På samme måte som hun prøver å komme til klarhet i sin egen kvinnelighet og sette den inn i en situasjon, gir hun mannen den samme chanse.
21.Si ja til din kvinnelighet og behold den inn i den mannlige sfæren av arbeidslivet.
22.Som ung gutt sto han ofte foran dette relieffet og fornemmet at kvinnelighet" var selve det vakre i livet".
Your last searches