Norwegian-English translation of kvotere

Translation of the word kvotere from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kvotere in English

kvotere
allmennverb fix a quota
More examples
1.Så lenge kommunen ikke samtidig bruker kvoteringsregler til fordel for kvinner innenfor sektorer som er mannsdominerte, er det i strid med likestillingsloven å kvotere inn menn i den kvinnedominerte sosialsektoren, heter det i Likestillingsombudets uttalelse.
2.Jeg tror at vi i fremtiden også må kvotere ungdom.
3.De sier nærmest rett ut at vi vil få folk med dårligere kvalifikasjoner hvis man skulle kvotere kvinner.
4.Men vi vil tro at partiet - når det først har et slikt vedtak å bale med - ville stå seg på å kvotere med vett.
5.Radikal kvotering vil si at det kjønn man ønker å kvotere inn, går foran, dersom personene anses å være tilstrekkelig kvalifisert, selv om personer av motsatt kjønn har noe bedre kvalifikasjoner.
Similar words

 
 

kvotere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) kvoterekvoterendekvotert
Indikative
1. Present
jegkvoterer
dukvoterer
hankvoterer
vikvoterer
derekvoterer
dekvoterer
8. Perfect
jeghar kvotert
duhar kvotert
hanhar kvotert
vihar kvotert
derehar kvotert
dehar kvotert
2. Imperfect
jegkvoterte
dukvoterte
hankvoterte
vikvoterte
derekvoterte
dekvoterte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde kvotert
duhadde kvotert
hanhadde kvotert
vihadde kvotert
derehadde kvotert
dehadde kvotert
4a. Future
jegvil/skal kvotere
duvil/skal kvotere
hanvil/skal kvotere
vivil/skal kvotere
derevil/skal kvotere
devil/skal kvotere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha kvotert
duvil/skal ha kvotert
hanvil/skal ha kvotert
vivil/skal ha kvotert
derevil/skal ha kvotert
devil/skal ha kvotert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle kvotere
duville/skulle kvotere
hanville/skulle kvotere
viville/skulle kvotere
dereville/skulle kvotere
deville/skulle kvotere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha kvotert
duville/skulle ha kvotert
hanville/skulle ha kvotert
viville/skulle ha kvotert
dereville/skulle ha kvotert
deville/skulle ha kvotert
Imperative
Affirmative
dukvoter
viLa oss kvotere
derekvoter
Negative
duikke kvoter! (kvoter ikke)
dereikke kvoter! (kvoter ikke)
Your last searches