Norwegian-English translation of låve

Translation of the word låve from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

låve in English

låve
bondgårdnoun barn
Synonyms for låve
Anagrams of låve
Similar words

 
 

Wiki
Låve er enten en selvstendig bygning eller det er et rom i en større driftsbygning på en gård, eller det er midtrommet i løa. Den store moderne driftsbygningen på en gård kan også kalles låve, selv om bruken ikke lenger har mye med den opprinnelige låven å gjøre. Låven har sammenheng med korndyrkingen.

More examples
1.Rett frem, - hundre meter, - rød låve,.
2.Bindingsverksveggene kommer fra en gammel låve i Østfold og mursteinen fra nedrivningsgårder og Grünerløkka og alle møblene i stabburet og" klavan" (himmelsengavdelingen) er flere hundre år gamle norske bondeting - det samme er lamper og prydgjenstander.
3.Bring høy inn i låve,.
4.De første oppgavene i Norge var å bygge en låve på Trastad gård i Troms, en sentralinstitusjon for psykisk utviklingshemmede.
5.De har vært lagret nå i årevis på en låve i Krogstad og er sant å si ikke helt på topp lenger.
6.Denne vivase frodighet gikk opp i flammer i 1957, men noe ble reddet og stuet bort i en gammel låve.
7.Det er en riktig bondegård med fjøs og låve og en drømmebestefar med stort skjegg, stort hjerte og overbærenhet både overfor mennesker, dyr og nisser...
8.Ellers har Utvandrermuseet på Hamar fått 85 000 kroner til kjøp og transport av en låve fra Decorah i USA.
9.Elverum (NTB) Syv store motorsykler som er stjålet i Kongsvinger siden påske, er funnet på en låve i Åsnes.
10.En bevaringsverdig låve ble satt istand, slik at den nå kan benyttes også av gjestene.
11.Et fredelig sted med låve, fjøs og stall.
12.Fra elegante Henie Onstad Kunstsenter til en låve på Jæren.
13.Her er smie, bryggerhus, som også fungerer som verksted, låve med redskaper og seletøy, kårstue som fungerer som gjestehus, stabbur med spekeskinke og fenalår og ellers to løer.
14.Ledig plass på en låve i Nittedal ble begynnelsen.
15.Mandag kveld begynte det å brenne i tørt gress like ved en garasje, og dagen efter brant en låve ned 150 meter fra dette stedet.
16.Nå hadde eik og einer forlengst overtatt igjen mellom bergveggene, og bare en grå låve og noen steinmurer bak huset minnet om at her engang hadde vært gårdsbruk.
17.Opprinnelig var det nemlig låve og forrådsbygning for Gjetemyren gård.
18.Organisasjonen begynte sitt arbeid i Norge i 1959 med å ombygge en låve i Borkenes i NordNorge til et hjem for psykisk utviklingshemmede.
19.Organisasjonen innledet sitt arbeide i Norge med å bygge om en låve ved Tråstad gård for psykisk utviklingshemmede i Kvæfjord i Troms.
20.Politiet i Drammen har pågrepet tre menn i 30årene som har tilstått innbrudd og tyveri av våpen fra et stort privat våpenlager i en låve i Skoger i utkanten av Drammen.
21.På en låve i Bærum sporet han og fru Brochmann opp malerier og paneler som opprinnelig hørte hjemme i Grand Hotels Rokkosal av 1895.
22.På et tredje sted setter de i stand en ubenyttet låve til utfluktsmål for bygdefolket.
23.På tunet finner vi også en gammel løe som er omskapt til gjestehytte med to senger, en gammel sauestall med høyloft over, et vakkert stabbur fra 1717, en låve fra 1736 og nede ved fjorden et" bur" fra Skajem i Nore som - satt sammen med et annet gammelt hus - er blitt en herlig badstue.
24.Shetlandsbussens Venner, som står bak restaureringen av den tidligere ubåtjageren" Hitra", går nå til aksjon for å få tømt en låve på Hurumlandet for reservedeler og annet utstyr fra søsterskipet" Vigra".
25.Så nå håperjeg å finne et sted i Ytre Oslofjord, en nedlagt småindustri, en låve eller et annet sted hvor jeg kan male riktig svære formater og som jeg kan komme tilbake til hvert år når våren kommer.
26.Uthuset var tidligere brukt som låve.
27.Parken er stadig blitt utvidet siden den beskjedne starten i 1922, da det ble innkjøpt en låve til 19 000 kroner for dansetilstelninger og enkle tivolifornøyelser.
28.10 tonn korn, høy, teknisk utstyr og en låve ble flammenes rov, og brannmannskapet kunne lite gjøre bortsett fra å kontrollere flammene slik at de ikke spredte seg til de andre bygningene på gården.
29.Den koselige boligen, som snart er ferdig oppusset innvendig og utvendig,var opprinnelig en låve.
30.Derfor etablerte han seg i Drammen, hvorfra han flyttet til en låve i Lier, som nærmest i parentes bemerket nå er innredet som museum for landbruksredskaper.
Your last searches