Norwegian-English translation of løssluppen

Translation of the word løssluppen from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

løssluppen in English

løssluppen
allmenn? hilarious
Derived terms of løssluppen
Similar words

 
 

More examples
1.Jeg vil ikke kalle russetiden for en tid med løssluppen sex og fyll.
2.Nei - rektorkollegiet med rektor Victor Hellern i spissen har gått inn for å avskaffe russetiden - med den begrunnelse at russefeiringen er umoralsk, en tid med løssluppen sex og fyll.
3.Aldri har vi sett allsidige Albert Finney så løssluppen, Tom Courtenay så frydefullt overspillende.
4.Alle følte en enorm frihet på leiren, en nesten løssluppen glede over å kunne være seg selv.
5.Derimot tillot Reagan seg å være adskillig mer politisk løssluppen både i sitt møte med OLtroppen og i sin ukentlige radiotale til det amerikanske folk.
6.Det finnes mindre bildefantasi og løssluppen fortellerglede enn løftede pekefingre, mumles det i korridorene på Filmhuset i Stockholm.
7.Det måtte nærmest bli en blanding av jul, nyttår og 17. mai - både løssluppen og følelsesbetont.
8.Disse går ut på alt fra klær med tyvetallslook (siste skrik) til løssluppen fritidsstil.
9.Efter flere avisoppslag om underskudd i regnskapet og vel løssluppen feiring blant enkelte russ, er russens rykte blitt så dårlig at mange er lite villige til å støtte årets russefeiring.
10.Efterhvert ble stemningen såpass løssluppen at det ikke var nødvendig med noen oppfordring til å stemme i med" og så svinger vi på seidelen igjen...
11.Flere nyheter og grundige bakgrunnsreportasjer preget debuten, som var mindre" rampete" og løssluppen enn" Ukeslutt".
12.Her tilbys en løssluppen atmosfære, gater med romantiske navn som" Himmelstrasse", musikere som går fra bord til bord og som ikke har noe imot at enhver synger med sitt nebb.
13.Her var de i ny utgave, og i adskillig mer løssluppen livsutfoldelse enn i Alfhild Hovdans Oslodager.
14.Jeg for min del går overhodet ikke i bresjen for fri og løssluppen seksuell adferd.
15.Man leger en løssluppen fest før den strenge fastetid begynner.
16.Men stemningen både i og utenfor Studio 2 var ikke bare løssluppen igår kveld.
17.Og malerne ser utviklingen fra en gjennomarbeidet, knudret stil, til en løssluppen form som er helt overlegen i farve og strek.
18.Oslo står foran en aktiv og løssluppen uke.
19.Stemningen var ikke løssluppen.
20.Vi har aldri sett den allsidige Albert Finney så løssluppen, Tom Courtenay aldri så frydefullt overspillende.
21.Vi kan saktens more oss over en løssluppen svenskevits eller over en god skottehistorie - så lenge det står lynende klart at dette er ren spøk uten ringeste mulighet for å forgifte forholdet mellom folkeslag.
22.DET er forbundet med adskillig risiko for løssluppen overbudspolitikk å slippe løs en veiplan i et valgår.
23.Den er om mulig enda mer løssluppen enn de forrige, og ikke minst har Steve Martin sin store dag som advokat Cobb som får en styrtrik kvinnes sjel transplantert i sin kropp.
24.Det er altså en løssluppen og lekelysten film, som satte den regnfulle Cannesfestivalen i mai i solskinnshumør.
25.Det rådet en munter og løssluppen stemning da den 131.
26.Flasker gikk på omgang, og stemningen ble efterhvert mer løssluppen enn mannskapet syntes var godt.
27.Livet på skaperens jord er mangfoldig - glede og sorg, gode og onde dager, lyst og ulyst, tungsinn og løssluppen glede, arbeid og hvile og sykdom og god helse.
28.Løssluppen glede og farvesprakende opptakt til sommeren.
29.Løssluppen tone.
30.Men opplevelsen av en nokså løssluppen humor gir også antydninger om dobbeltbunner hos Tsjekhov som kanskje ikke ofte nok lar seg avdekke.
Your last searches