Norwegian-English translation of løssluppent

Translation of the word løssluppent from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

løssluppent in English

løssluppent
allmennadjective unbridled [literature]
  moralsk oppførseladjective dissolute, profligate [formal], licentious, libertine, debauched
  oppførseladjective lawless, unrestrained, unbridled
Synonyms for løssluppent
Similar words

 
 

More examples
1.De kvinner og menn som har innbildt dagens unge at lykken er uforpliktende og løssluppent seksualliv har påtatt seg et stort ansvar.
2.Denne kombinasjon av intens interesse fra presse og publikums side, og begrensninger i eksakte opplysninger om faktum har resultert i et så løssluppent og ukritisk nyhetsjag i øst og vest at nettopp de uskyldige ofre blir særdeles skadelidende.
3.Dette var under og efter siste krig da alt var trist og grått og lengselen var stor efter det som var løssluppent og uhøytidelig.
4.Fremfor alt lyktes amatørene å formidle den særegne, røkfylte atmosfæren fra kneipene i den tyske hovedstad, uten at preget av løssluppent fornøyelsesliv overskygget den underliggende alvorstone i Mastertoff og Ebbs nå nærmest legendariske Broadwaysuksess ; den gryende samfunnsomveltning i det tyske rike på midten av 30tallet, nazismens fremvekst, motsetningene og uhyggen.
5.Medmindre De er i et riktig løssluppent og uhøytidelig humør, bør De kanskje holde Dem unna det årvisse menasjeri (krydret med plumpe vitser og noen få gullkorn) som kalles russetog.
6.Markedet er nå mer løssluppent enn tidligere, fordi man ikke lenger har en så sterk forventning om at sentralbankene vil gripe inn.
7.Alexander gjør Brechts teater mer løssluppent, bryter ned den kritikkløse respekten man gjerne viser ham.
8.Det blir et løssluppent fyrverkeri med 14 skuespillere og åtte musikere og mange hjelpende hender bak scenen.
9.Det hjelper jo så lite å satse høyverdig og riktig hvis nesten alle seerne forlengst har skrudd over på noe mere løssluppent.
10.Egenart i atmosfære og klientell preger også restaurant Olympen i Grønlandsleiret, denne utskjelte skjenkestue, belastet med fortid som løssluppent bydelsteater og stripteasearena.
11.Egentlig fabulerer Calvino langt mer løssluppent her, iblant helt ut i det groteske, enn i de stilmessig mer fastlagte kapitlene.
12.Et slikt løssluppent pengedryss ville neppe vært noen oppmuntring til rasjonalisering og omkostningsbevissthet.
13.Fokuseringen om herpes for et par år siden førte - antagelig - til et noe mindre løssluppent seksualliv.
14.Nå har da også Lustans Lakejer latt seg inspirere av Style Council, om ikke politisk så ihvertfall stemningsmessig, mer løssluppent jonglerende med stilarter enn man har vært vant til innen denne delen av rocken.
Your last searches