Norwegian-English translation of la være

Translation of the word la være from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

la være in English

la være
stykkeverb leave, leave over
  budskapverb leave
  hjelpeverb render
  forholdverb leave
  postverb leave, drop off
  formålverb leave alone, let alone
Synonyms for la være
Derived terms of la være
Examples with translation
Jeg skulle bare ønske jeg kunne være med deg for evig og alltid, svarte den lille svarte kaninen.
Det som ser lett ut ved første øyekast viser seg å være vanskelig.
Det pleide å være en stor park her.
For godt til å være sant.
Byen min er ikke som den pleide å være.
Du må være forberedt på det verste.
Selv eksperter tok maleriet for å være en ekte Rembrandt.
Jeg er stolt av å være en del av dette prosjektet.
Du må være på stasjonen senest klokken fem.
Skolens regler krever at elevene skal være iført skoleuniform.
Kan du være så snill og kjøre meg hjem?
Hun ble mistenkt for å være en spion.
Vektorer trenger ikke å svare til en fysisk størrelse; hva som helst kan være et vektorrom så lenge vektoraddisjon og skalarmultiplikasjon er definert.
Det kan være en fordel for meg å gjøre ting på denne måten.
Du må være sulten etter å ha gått så langt.
Det er vanskelig å forutsi hvordan været vil være i morgen.
Hva slags grunn ga han for å være så sen?
Den gamle mannen var ikke så sur som han så ut til å være.
Måtte kraften være med deg.
Jeg tror denne boken vil være til stor hjelp for dere.
Similar words

 
 

More examples
1.Helt fra skoledagene glir uttrykk som" La være, så gjør du ingen tabbe" naturlig inn i bevisstheten, som en slags del av mønsterplanen.
2.Hvordan skal jeg som har møtt det utrolige kunne la være å tro ?".
3.Vi kan ikke la være å uttrykke forundring over at ansvarlige organisasjonsledere ser sine egne og medlemmenes interesser tjent med at samarbeidet skal avgrenses til de politisk rettroende.
4.De klarte ikke la være å gå på den vanlige konstabelmåten med hendene på ryggen.
5.Den første oppgaven jeg klarte ga meg rene lykkefølelsen, og når man først får den, kan man nesten ikke la være å tumle med nye matematikkproblemer, sier Rune Ile i klasse 3 C på Nesbru videregående skole.
6.Det hjelper i alle fall ikke å la være, og man ser da resultater.
7.Det kan iallfall ikke være noen grunn til å la være å utrede forslaget, sier Hoel til Aftenposten.
8.Det kunne vært fristende å la være å vedta forelegget, sier han.
9.Det spares ikke noe på å la være å bygge.
10.Det var intet lag vi hadde på isen idag, bare en gjeng individer som trodde at de kunne få til noe mot disse finnene ved å skøyte rundt på en skøyte og la være å ta ut 100 prosent.
11.Har vi råd til å la være å skaffe oss denne innsikten, spurte Munthe, som mente at eksemplet var typisk for bibliotekvesenets trange kår.
12.Hvis du kan la være å lage bilder, bør du helst gjøre det, for det er tøft å jobbe med noe som ikke nødvendigvis er salgbart.
13.Jeg fant ganske raskt ut at hvis jeg ikke klarte å være ærlig, mot fakta, så kunne jeg likegodt la være.
14.Jeg kan ikke la være å arbeide, sier 71åringen, som ser det som minst like viktig at hans penger settes i arbeide.
15.Jeg kan ikke la være å bry meg, tilstår hun.
16.Jeg synes bare man skal skrive en bok når det er umulig å la være.
17.Mange viste sin støtte for vårt arbeid for nedsatt bensinpris ved å la være å handle, sier de.
18.Nei, skulle jeg faste eller la være å ta en røyk hele dagen, ville jeg ikke klare å jobbe !
19.Og skulle det vise seg at de har tatt feil, vil vi fortsatt hevde at det er bedre at man sier ifra, fremfor å la være fordi man ikke er helt sikker.
20.Politikerne tør ikke la være å møte Bondelaget, Fiskarlaget og andre sterke næringsorganisasjoner.
21.Regjeringen utbetaler milliardbeløp for at folk skal la være å arbeide.
22.Slippes reklameressurser løs i de private medier og pengene brukes i seernes og lytternes interesser, da er det en bragd å la være å utkonkurrere NRK, synes å være redaktørens rettesnor.
23.Så lenge vi fortsatt har betydelige utnyttbare vannkraftreserver, vil det - ikke minst i globalt perspektiv - være galt å la være å utnytte dem.
24.Vi forventer også at Frie Faglige Internasjonale skal oppfordre landsorganisajonene i de forskjellige land om å henstille til medlemmene å la være å kjøpe Coca Colaprodukter dersom det ikke skjer en positiv utvikling i Guatemala.
25.Vi kan ikke la være å støtte våre kamerater som kjemper i Guatemala, sier nestformannen i NNN, Rolf Frøysland.
26.2 år som statsadvokat), vet jeg at politiets vanskelige arbeidssituasjon kan gjøre det fristende for politiet å la være å fremme mindre alvorlige saker, f.eks. butikktyverier / naskerier, også hvor gjerningsmannen er kjent.
27.80 prosent av de som er engstelige, løser nemlig problemet ved å isolere seg, og simpelthen la være å gå ut om kvelden.
28.Alt virker vel og bra mens vi holder på, og det gjør vi fordi det koster oss mere som mennesker å la være.
29.Arbeidsledigheten i kommunen er ikke stor - 2,8 prosent men kommunen kan ikke la være å gjøre noe av den grunn.
30.Askebegere i de nyinnkjøpte, røykfrie utleiebilene blir forseglet med et klistermerke som oppfordrer til å la være å røyke i bilen.
Your last searches