Norwegian-English translation of lam

Translation of the word lam from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

lam in English

lam
medisinadjective lame
Synonyms for lam
Derived terms of lam
reklametavle, Aladdins lampe, helt lamslått, gjenoppflamme, barnelammelse, blåselampe, bordlampe, braskende reklame, cyklamat, deklamasjon, deklamere, flammesikker, flammekaster, flambere, flamenco, flamingo, flamlandsk, flamsk, flamme, flamme opp, flammende, flammepunkt, fluorescerende lampe, forhåndsreklame, forlamme, forlammende, forlamning, gå opp i flammer, gallamiddag, glamorisere, glamorøs, glamour, glødelampe, gulvlampe, gjøre reklame, reklamere for, hjertelammelse, i ild og flammer, i flammer, inflammasjon
Anagrams of lam
Similar words

 
 

Wiki
Lam kan referere til: - Sauer og geiter som ungdyr - Lammelse, paralyse - Lam (Bayern), by i Tyskland - Jean-Baptiste de Lamarck, fransk biolog, forkortet «Lam.» - Lamborghini, italiensk traktor- og bilprodusent - Lasersikte (engelsk: Laser Aiming Module) - Mor lam, en urgammel laotisk sangform.

More examples
1.Blant 16 hovedretter burde sesongens råvarer vært sterkere representert, mente Aase, og nevnte i den forbindelse såvel krabbe som sprengt lam.
2.Den 16. mai fant vi ialt 12 lam revet ihjel og gravet ned.
3.Hos oss nytter det ikke å håndheve is lam med påbud, slik det skjer i mange land.
4.Nå ønsker vi oss et sted ved fjorden hvor vi kan lage paella på stranden av norsk sjømat og grille et lam eller to, tenk hvilken hyggestund det kan bli !
5.Vent ikke at en som er blitt blind, lam eller har mistet et ben, skal godta det.
6.17 år gammel ble hun angrepet av en snikende sykdom, som efterhvert gjorde henne lam og 100 prosent invalid.
7.38 av sauene hans skal ha lam om kort tid, og trimturen gikk ned på marken der noen fristende seljetrær ble snaugnaget for bark - og så en tur ned i fjæra efter tang, skriver avisen.
8.Andre lam er forsvunnet, og man har ikke kunnet finne dem igjen.
9.AnilSharma, Lam Cong Luong og Mariampillai E. Thanendran.
10.Av ialt 260 000 sauer og lam på beiter i fylket, ble mellom fem og seks prosent borte.
11.Av sine 150 vinterforede dyr, regner han med å få minst 260 lam.
12.Bare ni lam mistet han i utmarkene i fjor.
13.Bjørn har vært på ferde og revet i hjel lam i Rånåbygda i Gudbrandsdalen.
14.Både interessen for Lam og biennalen er ledd i en bestrebelse på å innkretse en latinamerikansk identitet, på det kunstneriske plan og derved også kulturhistorisk i aller bredeste forstand.
15.De forsvinner på ymse vis, noen lam har reven kanskje knabbet til mat for seg og sitt avkom, andre er tatt av det som verre er, av jerv, av ulv kanskje.
16.Det er den 24årige Tor Halvor Solberg, som er lam fra halsen og ned og har tre pleiersker med seg til Casas Heddy.
17.Det lyktes imidlertid å redde et par hundre griser, 4050 storfe og en god del sau og lam ut i det fri uten at noen av dyrene led overlast.
18.Det må være Gotlands våpen, nemlig Guds lam.
19.Det patter og steller seg selv som et normalt lam, sier gårdbruker Svein Brekke.
20.Dette er erstatningssummen som er utbetalt i Sauda og Suldal for ialt 15 drepte sauer og 54 lam i 1983, opplyste viltkonsulenten i Rogaland, Odd KjosHansen, på et møte i Sauda onsdag kveld.
21.Dette som følge av at minst 13 lam de siste ukene er drept av et dyr som man antar er en ung, omstreifende ulv.
22.Direktoratet har også innvilget erstatning for endel bjørnskader i Lesja og SørFron, der to lam og 15 sauer er tatt.
23.EN LØSHUND har herjet stygt i saueflokkene på Styrkenes i Sørfold den dag ble et lam funnet så hardt skadet at det må avlives, og like efter fant man en voksen sau som hunden hadde jaget til den døde av utmattelse.
24.En siberian husky ble nylig tatt på fersk gjerning på Krokskogen i ferd med å gnage på et lam.
25.En stor del av lageret består av hele lam av god kvalitet, altså klasse 1 og stjerne.
26.Engrosprisene for lam, kje og geit har gått opp denne uken, og det er nok svinekjøtt på markedet.
27.Enten man er blind, lam eller har mistet et ben, er det vanskelig å godta det, sier lege Petter Jørgensen.
28.Erstatningene for gaupe siste året begrenset seg til seks sauer og 128 lam.
29.Et eget museum skal stå ferdig om to år, og under årets biennale ble det holdt et internasjonalt seminar om Lam.
30.Et lam med seks ben er født på gården til Svein Brekke i Tysvær.
Your last searches
lam