Norwegian-English translation of landmåling

Translation of the word landmåling from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

landmåling in English

landmåling
vitenskapnoun surveying
Similar words

 
 

More examples
1.INSTITUTTSJEF Olav Mathisen er utnevnt til professor i landmåling ved Norges landbrukshøgskole.
2.Instituttsjef Olav Mathisen utnevnes til professor i landmåling ved Norges landbrukshøgskole fra den tid Landbruksdepartementet bestemmer.
3.Landmåling og industrimåling er fortsatt et viktig arbeidsområde for Blom, og står idag for ca. 25 prosent av omsetningen.
4.Major Ole Sannes, som er sjef for Hærens ingeniørhøyskole, sier til Aftenposten at elevene ved en sivil skole neppe vil kunne opparbeide seg tilsvarende kvalifikasjoner i fag som eksempelvis fortifikasjon, maskinopplæring og landmåling som ved en militær ingeniørhøyskole.
5.Fra 1956 til 1965 var han redaktør av Norsk tidsskrift for jordskifte og landmåling.
6.Ladegårdshaven i Gamlebyen i Oslo, hvor prøvingen av EDBbasert landmåling og kartlegging så vidt er begynt.
7.Noteby Norsk Teknisk Byggekontroll A / S har fått kontrakt på datainnsamling på grunnundersøkelser, landmåling og seismiske undersøkelser på prosessanlegg, tankanlegg, kjølevannsanlegg og kaier i forbindelse med Statoils modernisering og utvidelse av Mongstadraffineriet.
8.Tyngdemålinger adskiller seg i så måte ikke fra annen landmåling og kartproduksjon".
Your last searches