Norwegian-English translation of ledning

Translation of the word ledning from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ledning in English

ledning
taunoun line
  posisjonnoun lead
  elektrisitetnoun cord
  retningnoun leading, guidance
  fysikknoun conduction
  teknisknoun conduit, duct, pipe, tube
Synonyms for ledning
Derived terms of ledning
Similar words

 
 

Wiki
Ledning er en elektrisk gjenstand. Den består av tynne metalltråder inni og har ofte beskyttende gummi utenpå. Den brukes til å koble sammen elektriske apparater, gi strøm til elektriske apparater eller gi lyd til høytalere, hodetelefoner etc.

More examples
1.At 2,5 milliarder TVseere verden over skal se om jeg snubler i en ledning under innmarsjen på OLstadion, bekymrer meg ikke.
2.Av en eller annen mystisk grunn hadde en ledning fra batteriet funnet veien forbi bronsegjennomføringen.
3.Brannen oppsto i en hydraulisk ledning til en maskin ved rulletippen like utenfor grubeinngangen.
4.Den britiske regjering hevdes også å kreve at de betydelige mengdene av våtgass som ikke er solgt til Storbritannia, skal ilandføres i britiskeid ledning til Flotta på Orknøyene (Aftenposten 23. august og Norges Handels og Sjøfartstidende 12. september).
5.Den ene versjonen er at han skulle skjære over penis på Ramazan Berber, en annen at kniven skulle brukes på en ledning i bilen hans.
6.Denne vil enten bli ilandført gjennom en ledning via Ula til Ekofisk og Teesside, eller via det britiske Piperfeltet til Flotta på Orkenøyene.
7.Dersom den ikke blir bygget, må landet i stedet bruke mellom 200 og 250 millioner dollar på å bygge en mindre ledning fra Aqaba til Jordans viktigste oljeraffineri ved Zarqa, et par mil nordøst for Amman.
8.Det er kombinasjonen av fuktig luft og kuldegrader som får isen til å legge seg på ledningene, slik at strømkontakten mellom ledning og vogn brytes.
9.Det var snakk om å sette en rulle eller en tørketrommel ut av funksjon, eventuelt ødelegge en ledning fra fyrhuset slik at det ble en begrenset stans en tre måneders tid.
10.Dette passet utmerket for den tyske øverstkommanderende, feltmarskalk Kesselring, som fikk an ledning til å omgruppere sine stillinger og trekke alle tilgjengelige styrker sammen rundt den allierte lommen.
11.Efter at arbeidet med avisen er avsluttet om kvelden, blir teksten automatisk overført fra setteridatamaskinen til en spesialkonstruert mikrodatamaskin og videre via ledning til nærmeste FMsender.
12.En slik ledning vil blant annet muliggjøre salg av sovjetisk gass til Storbritannia.
13.Er det ikke enklere å slå opp en stolpe med en ledning på ?
14.Gikk dere inn for norsk gass i ledning til Sverige og Finland ?
15.I den forbindelse skal fartøyet" ETPM 1601" på forsommeren neste år legge en 117 kilometer lang ledning fra Heimdal til Brae.
16.Mannen ble funnet med en ledning til et steroeanlegg rundt halsen, og det er hevdet at han også var bundet på føttene.
17.Men ett nordiskt programbolag med en stark och fantasifull ledning, och en styrelse som förstår den konstnärliga frihetens villkor skulle kunna skänka TVmediet helt nya möjligheter.
18.Mens Statoil og Hydro gikk inn for at en samleledning skulle transportere oljen fra både Gullfaks og Oseberg til en landterminal på Mongstad, ønsker Regjeringen at Gullfaksoljen blir sendt med skip til en Mongstadterminal og at Osebergoljen føres i ledning til en terminal på Sture syd for Mongstad.
19.Nes kommune fikk låne 500 000 kroner til avskjærende ledning ved Vangerudevja.
20.Oslo Sporveier var raskt på plass for å legge en ny 50 meter lang ledning.
21.På møtet ble det også hevdet at ved bygging av en 420 kilovolts ledning efter byalternativet, med sanering av flere eksisterende ledninger, så vil ubehaget bli mindre enn det er idag.
22.På romsligkjøkkenets bord lå en hypermoderne tastafontelefon uten ledning.
23.På samme måte som telefoner formet som seilbåter, telefoner uten ledning, uten rør og uten summetone kan være dekorative på peishyllen, så er nok den foreliggende instruksjonsbok interessant for hobbykjemikere.
24.Seks millioner konti over hele Japan er matet inn i anlegget, som er forbundet med bankfilialene ved hjelp av en eneste ledning.
25.Så har jeg skiftet ledning i en kaffetrakter og både kona Ingrid, og jeg hjalp en dame som hadde oversvømmelse i leiligheten.
26.Tsakos mener at med en slik ledning vil vestens oljeforsyninger fra SaudiArabia og andre land ikke være så utsatt som idag med de urolige forhold som råder i Gulfområdet.
27.Tyveriet har foregått på den måte at mannen har koblet en ledning direkte fra hovedsikringen til kurssikringene, slik at strømmen gikk utenom måleren.
28.Var det ikke enklere å slå opp en stolpe med en ledning på ?
29.Vegger og gulv er grå leire, inventaret en seng og en naken lyspære i en ledning fra taket.
30.Jonas og Arne, dere hjelper lektor Bergum med overheaden ! fortsetter hun mens hun prøver å lokalisere støpselet i haugen med ledning.
Your last searches