Norwegian-English translation of ledninger

Translation of the word ledninger from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ledninger in English

ledninger
apparatnoun wiring, circuit
  bygningnoun wiring
Similar words

 
 

More examples
1.Fjernvarme er lagt i ledninger i grunnen til en undersentral i garasjeetasje til Nebbejordet 5.
2.Sabotørene" var gått inn i transformatorstasjoner og hadde ødelagt brytere og kuttet ledninger til brytere.
3.Sukkerbiter" til skjøting av ledninger kan også komme godt med.
4.De surret deg til bordet med remmer og festet derefter elektriske ledninger overalt på kroppen din, forteller Soumah.
5.Det riktige ville naturligvis ha vært at vi bygget store gangbare kulverter hvor vi kunne henge opp kabler og ledninger og hvor vi senere lett kan komme til med reparasjoner og utvidelser uten å behøve å grave.
6.1. sersjant Decker geleider oss gjennom et virvar av maskiner og ledninger for å gi oss et innblikk i hvordan nærradioen opererer.
7.At det var koblet ledninger til saksøkerens telefon er ikke alene bevis for at det har foregått en ulovlig telefonalytting, i så fall hadde kontrollutvalget avgitt en annen uttalelse om dette enn hva den gjorde, mente retten.
8.Dansere bøyde og tøyde, NRKfolk strakte ledninger og prøvde mikrofoner, Egil MonnIversen og Kringkastingsorkestret varmet opp i orkestergraven.
9.Der smeltet lynet flere ledninger.
10.Derfor må ledninger slakkes eller tas ned, og både Televerket og Everket er involvert langs hele strekningen.
11.Dessuten får Oslo veivesen en kanal som f.eks. kan brukes til ledninger som sentraldirigerer samtlige lyskryss i sentrum.
12.Det bør ikke få rifter under oppsettingen, og man må påse at elektriker og rørlegger ikke lager åpninger i plasten når de strekker sine rør og ledninger.
13.Det gjenstår å montere ledninger og armatur på de nye stolpene og å fjerne de gamle.
14.Det går an å mate magnetene med strøm gjennom ledninger av superledende materiale, som ikke byr noen elektrisk motstand.
15.Det kan også bli aktuelt med overføring av vann gjennom ledninger fra vann eller elver til dammen i Vikelven, der vannverket henter vannet.
16.Dette har da også resultert i forskjellige typer skader på hus og inventar ja, til og med på strømførende ledninger.
17.Dette innebærer forsinkelser ikke bare for disse prosjektene, men også for de industrier og kraftverk som ifølge planene skulle forsynes med gass fra disse ledninger før femårsplanen er over.
18.Efterforskerne arbeider nå blant annet med å samle inn rester av ledninger og annet elektrisk utstyr fra branntomten.
19.Enkelte spesielt kompliserte anlegg for fremføring av kabler / ledninger skal utføres, og det vil bli mange omlegginger av større og mindre kabler og ledninger, spesielt på partiet over Rådhusplassen.
20.For at man skal få et minimum av gass til å strømme gjennom ledninger, kreves at minst ett par dusin av de tilsammen 41 kompressorstasjonene er i drift, og at så er tilfelle er det bare de sovjetiske propagandamakere som tror.
21.For kommunene er det aktuelt med sanering av resterende kloakkutslipp, utbedring av utette ledninger og tiltak på renseanleggene.
22.Fra flere av vognene var det to ledninger, og det så ut til at det både var spillvann og kloakk som gikk rett i bekken.
23.Førstebetjent Tor Johansen sier at ledninger fra branntomten skal undersøkes av eksperter i Kripos.
24.Han lå da død på sofaen i stuen, hender og føtter var bundet med ledninger og han hadde et sår i brystet.
25.Han passerte strømførende ledninger på 1.000 volt, før han falt fire meter og slo hodet.
26.Her kan barn lese om kvinner som klatrer med stolpesko oppover en telefonstolpe for å reparere ødelagte ledninger.
27.Her sitter kvinner og menn med loddebolter for å feste ledere mellom de enkelte solceller, man klistrer cellene opp på panelet for hånd, rammer skrues sammen, panelene håndvaskes og spenningen over den enkelte solcelle blir testet manuelt med to ledninger og et voltmeter.
28.I budsjettforslaget heter det at anlegget må startes opp for fullt i 1985, basert på at ledninger legges slik at det senere er mulig å bygge eventuell rampetilknytning mot vest ved Holmenveien.
29.I et annet forsøk fikk guttene prøve sine talenter på en sikring som var avskåret fra enhver kontakt med elektriske ledninger.
30.I februar dro han inn i grenseområdet sammen med to kolleger og to" Grepos" - grensepolitimenn - for å reparere ledninger efter en flom.
Your last searches