Norwegian-English translation of legge merke til

Translation of the word legge merke til from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

legge merke til in English

legge merke til
fareverb pay attention to, mind
  oppmerksomhetverb note [formal], observe, pay attention to, mind
  merkeverb note, observe
Synonyms for legge merke til

 
 

More examples
1.Det er verdt å legge merke til at forsvarssjefens vurderinger er et vedlegg til departementets stortingsmelding.
2.Det er særlig verdt å legge merke til at vi har beslaglagt kokain i større mengder for første gang.
3.Det er umulig ikke å legge merke til at begge kjønn er representert overalt, sier artikkelforfatteren, som selv er fra Filippinene og i dette tilfellet en mann.
4.Hjelp barna til å legge merke til deg i trafikken, bruk lys om dagen, sier ass. ovelege Ingard Lereim ved Regionsykehuset i Trondheim i en samtale med Trygg Trafikk.
5.Ingen har vel idag søkt en kirkegård, eller passert en til fots eller i bil, uten å legge merke til folkevandringen dit.
6.Jeg synes det er interessant å legge merke til at man kan stikke hodet opp av skyttergravene og føre en saklig debatt, og oppdage at ens motstandere også kan komme med fornuftige oppfatninger.
7.Men her er viktig å legge merke til at ti prosent påplusning er et gjennomsnittstall, sier skattedirektør Willy Ovesen til Aftenposten.
8.Sneforholdene om vinteren med lys bakgrunn gjør det trolig lettere for bilister å legge merke til en fotgjenger, slik at i vintermånedene med sne og god sikt blir færre fotgjengere involvert i bilulykker, mener Helljesen.
9.Vi må dog legge merke til at fremgangen særlig skyldes den eksportrettede industri og at den hjemmekonkurrerende industri fortsatt henger litt efter.
10.Bortsett fra denne lille detaljen bør man legge merke til den praktfulle engelskinspirerte parken som omgir herregården.
11.De mange som passerer forretningen på vei til eller fra Oslo S. kan vanskelig unngå å legge merke til hennes Marie Segaldukker eller den franske, slanke Ruellandkeramikken.
12.Den oppmerksomme sovjetiske fjernsynsseer har den siste uken kunnet legge merke til at det i reportasjene fra forskjellige valgmøter omkring i landet, påfallende ofte har forekommet store portretter av Tsjernenko i møtesalene.
13.Den våkne iakttager vil også kunne legge merke til en liten undertone av skuffelse i den ene teksten.
14.Det er allikevel grunn til å legge merke til at aksjefondene bare i liten grad har satset på Norsk Data, som er en av de mest omsatte norske aksjer.
15.Det er ellers verd å legge merke til at Vikinglaget nå spiller et helt annet system enn da Keith Blunt ledet laget i et engelsk spillemønster : lange baller til spissene som da var typiske" targetmen".
16.Det er grunn til å legge merke til klubbens sponsorinntekter.
17.Det er her verd å legge merke til at denne regjeringen la opp til en meget moderat vekst, for på den måten å begrense inflasjonen og styrke vår konkurranseevne overfor utlandet.
18.Det er i denne sammenheng at Enggaard ser en eventuell deltagelse fra Statoil på dansk sokkel, men det er verd å legge merke til at han også mener Hydro og Saga har erfaring som vil kunne være til nytte for danmark.
19.Det er imidlertid viktig å legge merke til at kommisjonen sier det er avgjørende for disse gruppene å få utlignet bokostnadene over lengre tid enn tilfellet er idag.
20.Det er interessant å legge merke til at det er tre fremtredende sosialdemokratiske politikere fra Europa som av FN er plukket ut til disse ansvarsfulle verv.
21.Det er rent underlig å legge merke til hvordan sinnsro, fred og harmoni preger alle i vekkelsesbevegelsen omkring Nenilava.
22.Det lett oppbrusende i Henrik Wergelands temperament, er kanskje ikke uten likhet med en av de eiendommeligheter som man tror å legge merke til ved den" typiske" sogning ; men så langt ute i fjorden som på Wergelandenes gamle hjemsted, er folk knapt typiske sogninger i denne forstand.
23.Det synes som om flere har unngått å legge merke til følgende poeng i det fremlagte forslag - nemlig at den enkelte kommune selv skal avgjøre om den vil ha særskilte vedtekter eller ei.
24.Det vil bety økonomisk stavnsbånd for mange med lav inntekt, men matpakkekjørere og andre som leker seg med bil, vil ikke legge merke til det.
25.Dette kan naturligvis bety at andre interesser har overtatt, det er det totale bildet man må legge merke til.
26.Efter å ha sett Klakeggs utstilling, hvor man fanges av røde flekker og farvekontraster, forsetter man liksom å legge merke til dem ute på gaten også.
27.Efterhvert begynte folk å legge merke til oss.
28.Eksemplene kunne forfleres, og grelt vise hvor mye vi" har unnlatt å legge merke til", for å bruke Blankenborgs uttrykk.
29.Eller kan man annet enn legge merke til at Washington har tatt i bruk hemmelig undergravningsvirksomhet og terrorisme i sitt forhold til andre stater ?
30.Ellers er det verdt å legge merke til Liverpools marsj oppover tabellen.
Your last searches